Project detail

Celkové zvýšení povědomí o nových progresivních stavebních systémech pro sanace betonových konstrukcí

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Mark

2920/2011/G1

Default language

Czech

People responsible

Bohuš Štěpán, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2011-01-01 - 2011-12-31)
Beneš Dalibor, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)