Project detail

Modernizace výuky kursu "Počítače a jejich periférie"

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Mark

3014/F1

Default language

Czech

People responsible

Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2011-03-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-03-01 - not assigned)