Project detail

Inovace výuky předmětu Síťové operační systémy začleněním problematiky moderních síťových služeb

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Tento projekt se věnuje inovaci předmětu Síťové operační systémy. Je zaměřen na představení problematiky moderních síťových služeb. Přináší komplexní zlepšení úrovně podpory počítačových cvičení v podobě nových úloh, které budou v rámci řešení projektu připraveny, a technické inovace používaného vybavení. Tématem nových počítačových cvičení bude zprovoznění vlastního webového serveru Apache s pokročilou konfigurací a systém záloh a synchronizace dat v síťovém prostředí. Pro technickou podporu výuky budou upgradovány pracovní stanice, síťová infrastruktura a zprovozněn server, který bude pro studenty představovat centrální zdroj dat a informací potřebných ke splnění úkolů jednotlivých cvičení.

Mark

467/G1

Default language

Czech

People responsible

Morávek Patrik, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2011-02-01 - not assigned)
Jelínek Mojmír, Ing.
- fellow researcher (2011-02-18 - not assigned)
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-02-18 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2011-02-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)