Project detail

Tepelně-izolační ověřování novodobých skladeb stavebních konstrukcí a materiálů budov

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2005

On the project

Tepelně-izolační ověřování novodobých skladeb stavebních konstrukcí a materiálů budov

Description in English
Thermal insulation verification of modern compositions of building structures and materials

Keywords
Tepelně-izolační ověřování novodobých skladeb stavebních konstrukcí a materiálů budov

Key words in English
Thermal insulation verification of modern compositions of building structures and materials

Mark

GA103/03/0839

Default language

Czech

People responsible

Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.
- principal person responsible (2006-02-21 - not assigned)

Units

Faculty of Civil Engineering
- contractor (1980-01-01 - not assigned)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2003-01-01 - 2005-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Využití organických odpadů pro vývoj novodobých stavebních materiálů. In sborník. Telč: VUSTAH, a.s., 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

VALA, J. Heat transfer and air flow in buildings. Matematický workshop 3. Brno: FAST VUT Brno, 2004. p. 103 ( p.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

KMÍNOVÁ, H. Modelové určení míry vlivu úpravy povrchu dřeva na výpočet prostupu tepla konstrukcí. In JUNIORSTAV 2004, 6. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 260 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; ZACH, J. Netradiční použití silikátových pojiv pro přípravu tepelně izolačních materiálů. In Maltoviny 2003, 2. odborná konference. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 81 ( s.)ISBN: 80-86607-08-9.
Detail

ZACH, J. The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials. In Structures and Techniques, 8th International Conference. Vilnius, Lithuania: Vilnius, Lithuania, 2004. s. 77 ( s.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H. The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, Lithuania: Vilnius, Lithuania, 2004. p. 77 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Zjišťování tepelněvlhkostních vlastností dřevocementových izolačních materiálů. In Sborník NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 202 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

KMÍNOVÁ, H. Stanovení tepelných vlastností PCM materiálu kalorimetrickou metodou. In Workshop Nedestruktivního testování 2004. Brno: VUT FAST, 2004. s. 80 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R. Stanovení hodnot emisivity povrchových úprav povrchů na budovách. In Nedestruktivní testování. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 211 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Emissivity assessment of a surface finishing on a building. In Budownictwo energooszczedne. Zakopane: Asterias Sp., 2004. p. 673 ( p.)ISBN: 83-86161-05-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Vliv vlhkosti na tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů. In Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie o stavebných materiálech. Košice: Košice, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R. Modelové ověření užitných vlastností objemné monolitické betonové konstrukce zemního díla budované technologií SCC. In EXPERIMENT '04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 569 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Determination of building materials emissivity. In Programme. Lausanne: Lausanne, 2004. s. 0 ( s.)ISBN: 00-00000-00-0.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projev emisivity na povrchovou degradaci stavebních materiálů obvodového pláště. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry, Štrbské pleso: VKC intenzíva s.r.o, 2005. s. 114-115. ISBN: 80-96243-1-1.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Stav vývoje tepelných izolací připravených na bázi druhotných surovin. In Zborník přednášok 12. medzinárodné konferencieTepelná ochrana budov 2005. 1. Štrbské pleso, Slovensko: VKC Intenzíva s.r.o., 2005. s. 148-151. ISBN: 80-96243-1-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Modelování projevu emisivity stavebních materiálů obvodového pláště. In Zborník přednášok z XI. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2005. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

BRADÁČ, O.; ŠTENKO, M.; ŠŤASTNÍK, S. Dilatometrie od stavu tekutého vzorku za použití sdruženého dilatometru ST-3D4T v praxi. In cd sborník. Rajecké Teplice: Žilina, 2005. s. 1-2. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Stanovení nejistot při měření tepelně technických vlastností staviv. In Sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 65-66. ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; TARABA, B.; BEHÚLOVÁ, M.; KMÍNOVÁ, H. Application of Thermovision Measuring and Numerical Analysis of Fluid Field in the Heated Room. In sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 105-106. ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Modelování procesu povrchové vlhkostní saturace staviv. In sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 103-104. ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; STEUER, R. Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních malt a omítek. In Sborník RECYCLING 2005. 1. Brno: Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v české republice, 2005. s. 17-21.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Stanovení tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti metodou vhodnou pro pórovitá staviva. In Sborník Maltoviny 2005. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 100-105. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Vývoj lehkých tepelně izolačních betonů z druhotných surovin. In Sborník Maltoviny 2005. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 157-161. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Příčiny povrchové vlhkostní saturace fasádních ploch zateplených objektů. In Sborník 7.konference Sanace a rekonstrukce staveb. 1. Brno: česká stavební společnost WTA cz, 2005. s. 346-351. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

KMÍNOVÁ, H. Utilization of calorimetry for building materials. In sborník. VUT FAST Brno: VUT FAST Brno, 2005. p. 53-57. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

KMÍNOVÁ, H. Experimental assessment of emissivity of building materials. In sborník. VUT FAST Brno: VUT FAST Brno, 2005. p. 48-52. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Nejistoty při měření tepelné akumulace staviv vyvíjenou metodou. In Sborník NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2005. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 60-62. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Analýza příčin povrchové degradace vnější materiálové vrstvy zateplených budov. In Sborník NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2005. 1. Brno: VUT FAST BRNO, 2005. s. 189-193. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

TROJAN, K.; ŠŤASTNÍK, S. Vyhodnocení vlivu změny polohy slunečních kolektorů na jejich celkovou účinnost. In sborník. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 226-233. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

STEUER, R. Vývoj tepelně izolačních malt připravených s využitím recyklovaného odpadu s dřevitým obsahem. In Sborník Juniorstav 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 197 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Vývoj tepelně izolačních malt s využitím partikulárního odpadu s dřevním obsahem. In Sborník Maltoviny 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 222 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Problematika použití sendvičových panelů v novodobých stavebních konstrukcích. ERA 21, 2003, roč. 5/2003, č. 5, s. 64 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Novodobé tepelné izolace na bázi mineralizovaných částic dřeva. Domov, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 28-31. ISSN: 0012-5369.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Nové trendy v oblasti zděných konstrukcí. ERA 21, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 87-88. ISSN: 1801-089X.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. TEPELNO-FLUIDNÁ NUMERICKÁ ANALÝZA PRÚDENIA VZDUCHU S PODPOROU TERMOVÍZIE. Internetový časopis Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, 2005, roč. 5, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1335-9053.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Zvukoizolační okna. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 3/2004, s. 20 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Nové trendy při dodatečném zateplování historických staveb. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 5/2004, s. 76 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Vlhkostní poruchy stavebních konstrukcí. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 2/2004, s. 20 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Výzkum cihel s dutinovou výplní. Interiér, 2004, roč. 7., č. 8., s. 42-44. ISSN: 1214-4584.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Untersuchung der termisch-hygrischen Eigenschaften von Ziegeln mit Holraumfullung aus Recyclingmaterial. Bauphysik, 2004, roč. 26, č. 1, s. 35 ( s.)ISSN: 0171-5445.
Detail

ŠTĚPÁNEK, L.; VOŠMERA, J.; KMÍNOVÁ, H. Fóliové izolace a možnosti jejich dalšího uplatnění. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 5/2005, s. 63-64. ISSN: 1801-089X.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Analýza teplot a proudění ve vytápěné místnosti. Stavební obzor, 2006, roč. 2006 (15.), č. 2, s. 54-57. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projev emisivity na povrchovou degradaci stavebních materiálů. Tepelná ochrana budov, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 15-16. ISSN: 1213-0907.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Stavební materiály z obnovitelných surovin. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 6, s. 71-72. ISSN: 1801-089X.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Slaměné panely z pšenice. Fasády, 2005, roč. 3, č. 4, s. 50-51. ISSN: 1214-4592.
Detail

VALA, J. On a mathematical model of thermal flow in dwelling structures. 1. matematický workshop - sborník. Brno: ECON, 2002. p. 85 ( p.)ISBN: 80-86433-16-1.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O. Řešení nosné konstrukce pro přídavnou tepelnou izolaci šikmé střechy. In konference s mezinárodní účastí Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: DT ZSVTS a TU Košice, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-232-0225-1.
Detail