Project detail

Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Cílem předkládaného projektu je aplikovaný výzkum řešení sofistikovaného informačního systému veřejné dopravy osob zahrnující aktuální komplexní informace o poloze vozidel, jejich obsazenosti a zpoždění jednotlivých spojů. Informace budou vyhodnocovány na dispečincích a na základě toho bude řízena doprava zejména u navazujících spojů. Informace budou předány do vozidel a na inteligentní zastávky. Součástí tohoto cíle je i vytvořit nový typ informačního systému vozidla integrujícího informační a odbavovací systém s možností individuální komunikace cestujícího s tímto systémem. Dalším cílem je novou koncepcí dispečerského řízení koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace a systém propojit i do dalších informačních systémů – např. IZS, IS hasičského sboru, SÚS apod. Dalším záměrem předkládaného projektu je umožnit efektivní plánování jednotlivých spojů na základě statistik a vytvořit víceúčelový internetový portál, který bude dopravce i cestující komplexně informovat o stavu dopravy.

Description in English
The applied research of sophisticated information system of public transport including current data about a location of vehicles, their occupancy and delay of particular transport links is the main goal of this project. Information will be processed and analysed in dispatching centres and on the basis of acquired data the coherent traffic links will be managed. The current public transport data will be forwarded to the vehicles and intelligent traffic stations. The suggested information system of public transport will involve the passenger check-in system that will enable detection of current number of passengers in the vehicle. The implementation of new dispatcher control conception that will assure a traffic optimization based on an actual traffic situation and connection with existing public and emergency information systems will be also figured out. The multi-purpose Internet portal and the effective planning of transport connections based on statistical data are another aims of this project.

Keywords
bezpečnost dopravy, plynulost dopravy, poloha vozidel, obsazenost vozidel, informační systém, dispečerské řízení, nehodovost, dopravni zpoždění

Key words in English
traffic safety, traffic flow, vehicle location, vehicles occupancy, information system, dispatching control, accident frequency, transport lag

Mark

TA01031072

Default language

Czech

People responsible

Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2011-01-01 - not assigned)

Results

KOUTNÝ, M.; HASMANDA, M.; ŘÍHA, K. Design of a stereo camera system. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

KOUTNÝ, M.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Analysis of CSMA/CA Used in Power Line Communication. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 385-388. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P. The new approach of CSMA/CA modelling in Homeplug systems. In Third forum of young researchers. Izhevsk, Russia: Publishing House of ISTU, 2012. p. 413-418. ISBN: 978-5-7526-0531-4.
Detail

KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Modelling of part medium access methods in the HomePlug. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, vol. 88, no. 1, p. 225-229. ISSN: 0033-2097.
Detail

KOUTNÝ, M.; KAŠPAREC, M.: WEBDP01; Systém pro automatizovanou objednávku odbavovacích karet. Brněnská 993, 664 42 Modřice. URL: http://www.herman.cz/. (prototyp)
Detail

KOUTNÝ, M.; NOVOTNÝ, V.; ZEMAN, V.: Detekční čidlo; Systém pro detekci osob v prostředcích hromadné dopravy. Ústav telekomunikací, Purkyňova 118 Brno 612 00. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

MALINA, L.; ZEMAN, V.: M12; Kryptografické zabezpečení jednosměrné komunikace pro ovládání návěští v systémech hromadné dopravy. Ústav telekomunikací, FEKT, VUT. (prototyp)
Detail