Project detail

Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu vodou chlazených zdrojů (WHCLV) se středofrekvenčním meziobvodem

Duration: 14.06.2010 — 31.12.2011

Mark

FR-TI2/024

Default language

Czech

People responsible

Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2010-06-17 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2010-06-14 - 2011-12-31)

Results

VOREL, P.; PATOČKA, M.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; KUZDAS, J.; MINÁRIK, V.; PRUDÍK, M.: EPR2011; Spínaný zdroj 25V/1500A s implementovaným vodním chlazením. Eprona a.s., Rokytnice nad Jizerou. (funkční vzorek)
Detail