Project detail

Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Aktivity jsou zaměřeny na cílovou skupinu tvořenou studenty vybraných PhD SP SI v prezenční i kombinované formě studia.

Mark

CZ.1.07/2.2.00/15.0428

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2010-10-01 - not assigned)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2011-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)
- whole funder (2011-01-01 - 2013-12-31)

Results

ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V. HUMAN RESOURCES APPRAISAL FOR POTENTIAL ONWARD USE. In 8 th Internacional Bata Conference. Zlín: Tomáš Baťa University, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

VYMĚTALOVÁ, K.; TICHÁ, A. INNOVATION AND CREATIVITY IN MANAGEMENT OF BUILDING ORDER. In 8th International Bata Conference. Zlín: Tomas Bata University, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

DVORSKÁ, M.; IVANIČKA, K. THE HISTORICAL DETERMINANTS IN THE DEVELOPMENT OF THE CZECH REAL ESTATE SECTOR. In 8 th International Bata Conference. Zlín: Tomas Bata University, 2012. p. 1-15. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

Zbyněk Šafránek. Analýza významných zahraničních metod pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech. In ExFoS 2012. VUT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 353-362. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V. ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 805-810. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J. SUBSIDIES INFLUENCE ON ECONOMIC EFFICIENCY. In 8th International Bata Conference. Zlín: Tomas Bata University, 2012. p. 1-7. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

KORYTÁROVÁ, J. HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ S VYUŽITÍM REÁLNÝCH OPCÍ. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 25-28. ISBN: 978-80-214-4628-1.
Detail

MARKOVÁ, L. TEORIE OMEZENÍ V PROJEKTOVÉM MANAGEMENTU. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-4628-1.
Detail

TICHÁ, A. INOVAČNÍ MANAGEMENT JAKO PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 52-55. ISBN: 978-80-214-4628-1.
Detail

ŠIMÁČKOVÁ, K.; PUCHÝŘ, B. METHODICAL APPROACH OPTIONS FOR EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY DURING THE ECONOMIC FLUCTUATION. In 8th International Bata Conference. Zlín: Tomas Bata University, 2012. p. 1-13. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail