Project detail

Výzkum a vývoj průmyslového tepelně izolačního systému na silikátové bázi s využitím druhotných surovin

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2013

On the project

Výzkum a vývoj průmyslového tepelně izolačního systému na silikátové bázi s využitím druhotných surovin

Description in English
Research and development of industrial thermal insulation system based on silicate using secondary raw materials

Keywords
výzkum, druhotné suroviny

Key words in English
secondary raw materials

Mark

FR-TI2/340

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2010-09-14 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-03-31 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2010-06-01 - 2013-12-31)

Results

MÉSZÁROSOVÁ, L. Možnosti využití odpadních materiálů při vývoji nových zateplovacích systémů pro vyšší teploty. In Sborník anotací Juniorstav 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 311-311. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future. 1. Bydgoszcz, Poland: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. p. 195-200. ISBN: 978-83-89334-26-4.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 141-145. ISSN: 1211-3700.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení. In Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 15-18. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of utilization of waste materials in the development of lightened concrete used as an insulating material for high temperature. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2011, Inovace ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. p. 197-201. ISBN: 978-80-904877-5-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures. cement-wapno-beton, 2011, vol. 2011, no. SI, p. 102-105. ISSN: 1425-8129.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Utilization of waste materials in the development of light concrete for high temperature. AD Alta, 2012, vol. 1, no. 2, p. 156-157. ISSN: 1804-7890.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Alternativní možnosti využití lehčeného betonu. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 476-479. ISBN: 978-80-904877-7-2.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Epoxidová stěrka plněná druhotnými surovinami. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 367-367. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Nová lehčená hmota na silikátové bázi. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 368-368. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně-izolačními schopnostmi. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 245-249. ISSN: 1211-3700.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vývoj nové tepelně-izolační hmoty na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. s. 72-74. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Vermikulit-beton pro tepelně-izolační účely. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1119-1123. ISBN: 978-80-905243-0-9.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 89-91. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content. Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, vol. 1, no. 1, p. 89-91. ISSN: 1338-7871.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 224-227. ISBN: 978-80-905243-1-6.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehký izolační beton. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 427-430. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Nové možnosti využití perlitbetonu. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 177-178. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E. Environmentální aspekty výroby pórobetonu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec králové: Magnanimitas, 2012. s. 3296-3301. ISBN: 978-80-905243-3-0.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky. In Sborník anotací Juniorstav 2013. Brno: vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2013. s. 362-362. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 03, p. 176-179. ISSN: 1022-6680.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně-izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga Group s.r.o., 2013. s. 48-48. ISSN: 1336-7617.
Detail

FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; PETRÁNEK, V.: Monolit - IHK FR-TI2/340; Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - monolit. AB Arco spol. s r.o. Sokolovská 205/194 190 00 PRAHA 9. (funkční vzorek)
Detail

FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.: Prefabrikát - PB FR-TI2/340; Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - prefabrikát. P-D Refractories, 679 63 Velké Opatovice, CZ. (funkční vzorek)
Detail