Project detail

Vnější tepelně-izolační kompozitní systémy využívající alternativní surovinové zdroje

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2013

On the project

Vnější tepelně-izolační kompozitní systémy využívající alternativní surovinové zdroje

Description in English
External thermal insulation composite systems using alternative sources of raw materials

Keywords
kompozitní systémy, alternativní surovinové zdroje

Key words in English
alternative sources of raw materials, composits

Mark

FR-TI2/339

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2010-09-14 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-03-31 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2010-06-01 - 2013-12-31)

Results

KEJHA, P. Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení vlivu vlhkosti a zvýšené teploty na správkovou maltu. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 370-372. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. TRVANLIVOST POLYMERCEMENTOVÝCH MALT. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 66-71. ISBN: 978-80-214-4784-4.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; FRAJT, D. NÁVRH SMĚSI LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM KŘEMELINY. In X. Odborná konference MALTOVINY 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 136-138. ISBN: 978-80-214-4372-3.
Detail

KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÓROBETONŮ PRO ETICS. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 114-119. ISSN: 1211-3700.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J. Development and study of the possibilities to use natural materials for thermal-insulation systems of ETICS. Advanced Materials Research, 2012, vol. 587 (2012), no. 9, p. 31-35. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibility of using the technical hemp as a filling component in external thermal-insulation composite systems. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 47-52. ISSN: 1022-6680.
Detail

REMEŠ, H.; ŽIŽKOVÁ, N. Využití koloidního oxidu křemičitého v polymercementových stěrkách. In Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie. 1. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 149-152. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; REMEŠ, H. Lepicí a stěrková hmota pro ETICS využívající odpadní křemelinu a popílek. In Zborník príspevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie. 1. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 160-164. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J. Vývoj přírodních izolačních materiálů s ohledem na jejich reakci na oheň. In JUNIORSTAV 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Materials Based on Flax for Thermal Insulation andThermal Rehabilitation of Structures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 3, p. 153-157. ISSN: 1022-6680.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KREJZA, Z.; GAILIUS, A. Development of thermal insulating materials on natural base for thermal insulation systems. Procedia Engineering, 2013, vol. 57, no. 5, p. 1288-1294. ISSN: 1877-7058.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J. Studium možností úpravy přírodních izolací pro omezení jejich vlhkostní citlivosti a nasákavosti. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a. s. EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY A VÝROBKY. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2013. s. 78-81. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 194-196. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŤAŽKÝ, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVOSAD, P. VYUŽITÍ ALTERNATIVÍCH POJIV NA STAVBÁCH VELKÉHO ROZSAHU. In Alternativní stavební pojiva. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 77-86. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Possibilities of hydrophobization of thermo-insulating materials based on natural resources. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 153-156. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. The external thermal insulation material made of technical hemp. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 315-318. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Polymer-modified Mortars with Increased Amount of C-S-H phase. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 309-314. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; ŤAŽKÝ, T. POLYMERCEMENOVÉ MALTY S ALTERNATIVNÍM POJIVEM. In Alternativní stavební pojiva. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 95-100. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

FRAJT, D.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; HROUDOVÁ, J.: ETICS – ALT FR-TI2/339; Vnější tepelně-izolační kompozitní systém využívající alternativní surovinové zdroje. THD. (ověřená technologie)
Detail