Project detail

ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI BETONOVÝCH KOMPOZITŮ VŮČI TEPLOTNÍMU ZATÍŽENÍ

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Předpokládaným výsledkem je provedení návrhu složení a praktická realizace kompozitu s odolností vůči působení vysokých teplot. V úvodních etapách budou provedena sledování a analýza procesů probíhajících ve struktuře betonu při extrémním teplotním zatížení. Návazně budou řešeny možnosti zvýšení odolnosti betonového kompozitu vůči vysokým teplotám, a to s ohledem na skladbu kompozitu, použití vybraných typů kameniva a použití jemných vláken.

Mark

FAST-J-10-34

Default language

Czech

People responsible

Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Válek Jaroslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

VÁLEK, J. POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ ALKALICKY AKTIVOVANÝCH MATERIÁLŮ S BĚŽNÝMI CEMENTOVÝMI BETONY PO ZATÍŽENÍ VYSOKÝMI TEPLOTAMI. In sborník příspěvků KOnference s mezinárodní účastí 17. BETONÁŘSKÉ DNY. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 464-467. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Properties of new types of Portland-limestone cement and Portland-composite cement (green cement) and verification of their applicability for concrete production. In ZAGADNIENIA MATERIALOWE W INZYNIERII LADOWEJ. Krakow: Dzial Poligrafii Politechniki Krakowskiej, 2011. p. 138-148. ISBN: 978-83-7242-607-9.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Možnosti využití FRP kompozitů ve stavebnictví. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Jozef Junák, Nadežda Števulová, Adriana Eštoková, Alena Sičáková. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 76-81. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail