Project detail

Progresivní využívání druhotných surovin a inovace pří výrobě průmyslových podlah

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

V současnoti je výstavba průmyslových hal a objektů pro strojní použití ve velkém rozmachu.Protože má zmíněná oblast podlahových materiálů velké pokrytí na trhu, aplikace druhotných surovin a vývoj nových modifikovaných hmot může být velice perspektivní nejen pro odběratele,ale i výrobce stavebních materiálů.Cílem projektu je návrh a ověření způsobu využití vybraných druhů odpadních surovin jako substituce plniva při výrobě cementových vsypů používaných jako povrchová úprava průmyslových podlah.

Mark

FAST-J-10-31

Default language

Czech

People responsible

Radějová Lucie, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)