Project detail

Inovace předmětu Informatika s využitím moderních simulačních nástrojů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

FRVŠ 2997/2010 G1

Default language

Czech

People responsible

Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2010-01-01 - 2010-12-31)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2010-01-01 - 2010-12-31)
Vetiška Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Dept. of Applied Computer Science
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

-
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)