Project detail

Vliv proměnného zatížení na chování mazacího filmu uvnitř elastohydrodynamicky mazaného kontaktu

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Mark

FRVŠ 2241/2010 G1

Default language

Czech

People responsible

Zimmerman Martin, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Čudek Vladimír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)