Project detail

Nové technologie pro mikrovlnné spoje

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Moderní technologická základna pro realizaci radioreléového spoje nové generace využívající nové technologie (automatickou volbu typu modulace, přepínání šířky pásma, odstranění interferencí vzniklých křížovou polarizací a přepínání šířky svazku antény) pro zvýšení kapacity a optimalizaci provozu a zhotovení funkčních vzorků radioreléových spojů v příslušných kmitočtových pásmech.

Description in English
Design of modern technology base for realization of new generation of radio relay line exploiting new technologies (adaptive code and modulation, bandwidth switch-over, cross polarization interference cancellation, antenna beamwidth switch-over) to increase the capacity and operating optimization and peparation of their functional sample in respective frequency bands.

Keywords
Automatická volba typu modulace, přepínání šířky pásma, odstranění interferencí vzniklých křížovou polarizací, přepínání šířky svazku antény.

Key words in English
Adaptive code and modulation, bandwidth switch-over, cross polarization interference cancellation, antenna beamwidth switch-over.

Mark

FR-TI3/447

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2011-01-01 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2011-01-01 - not assigned)

Results

KLOZAR, L.; PROKOPEC, J.; HANUS, S.; SLANINA, M.; FEDRA, Z. Indoor Channel Modeling Based on Experience with Outdoor Urban Measurement - Multislope Modeling. In IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronics Systems, COMCAS 2011. Tel Aviv, Israel: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1692-8.
Detail

ŠINDLER, P.; POKORNÝ, M. Retrodirective Antenna Array Using High Frequency Offset. Radioengineering, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠEBESTA, J.; LÁČÍK, J.; SIMANDL, M.; DUŠEK, L. Radioreléový spoj s křížovou polarizací a systémem XPIC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 4, s. 216-226. ISSN: 1213-1539.
Detail

KRUTÍLEK, D.; MRNKA, M.; HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 2, s. 33-36. ISSN: 1213-1539.
Detail

URBANEC, T.; MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; WOLANSKÝ, D.; VŠETULA, P.; RAIDA, Z.; ŘEŘICHA, V.; BARTYZAL, J. 75/85 GHz experimental wireless link. In ICECom 2013 Proceedings. Dubrovnik: Korema, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-953-6037-66-7.
Detail

VÉLIM, J.; VAŠINA, P.; RAIDA, Z.; JANEČKA, M. SIW-based Antennas for frequency band 71 to 76 GHz. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 2, p. 26-30. ISSN: 1213-1539.
Detail

PETRŽELA, J. Hardwarové řešení přepínání šířky pásma u radioreleových spojů. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, roč. 7, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

PUSKELY, J.; MIKULÁŠEK, T.; VAŠINA, P.: MP181S06001; Planární trychtýřová anténa pro mikrovlnný spoj v pásmu 76/86 GHz. Ustav Radioelektroniky Technicka 12 61600 Brno Česká Republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/FV_Horn_antena_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail