Project detail

Termická likvidace kontaminované biomasy

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Cílem projektu je testování termického zpracování kontaminované biomasy při spalování a zplyňování. V rámci změny legislativy ČR byly odpady zařazeny mezi obnovitelné zdroje energie. Jednou z velkých skupin odpadů je také kontaminovaná biomasa, ať už se jedná o odpady ze stavebnictví, dřevozpracujícího průmyslu apod., nebo o odpad z rostlinné a živočišné výroby v zemědělství. Hlavním bodem by mělo být stanovení postupu termického zpracování těchto paliv a sledování rozkladu či dalšího transferu nežádoucích látek obsažených v palivech.

Mark

FSI-J-10-40

Default language

Czech

People responsible

Moskalík Jiří, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Bogdálek Jan, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Škvařil Jan, Ing. et Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Energy Institute
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; BALÁŠ, M.; BOGDÁLEK, J. PROBLÉMY PŘI MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ TUHÝCH BIO-PALIV. In ERIN 2010. Plzeň: 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-7043-866-4.
Detail

MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Zplyňování kontaminované biomasy. In Energie z biomasy XI. - sborník příspěvků ze semináře. Brno: FSI VUT Brno, 2010. s. 93-100. ISBN: 978-80-214-4243-6.
Detail

MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. KONTAMINOVANÁ BIOMASA JAKO PALIVO. In Technika ochrany prostredia 2011 - zbornik prednášok. Bratislava: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2011. s. 313-319. ISBN: 978-80-227-3519-3.
Detail

MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J. METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK. The Holistic Approach to Environment, 2013, vol. 4, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1848-0071.
Detail

KARÁSEK, R.; SKÁLA, Z. Transfer těžkých kovů při spalování odp. Waste forum, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 26-31. ISSN: 1804-0195.
Detail

MOSKALÍK, J. Energy recovery from Contaminated Biomass. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 3, p. 77-82. ISSN: 1210-2709.
Detail

MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; ŠKVAŘIL, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. ENERGY USAGE OF CONTAMINATED BIOMASS. Acta metalurgica slovaca, 2011, vol. 2011 (2), no. 1, p. 145-152. ISSN: 1338-1660.
Detail