Project detail

Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt zahrnuje podporu výzkumné činnosti mladých perspektivních vědeckých pracovníků UTEE v synergii s probíhajícími výzkumnými aktivitami ústavu. Obsah projektu je koncipován do tří tematických bloků: 1. Metrologie a měření, 2. Obvodové aplikace - zpracování obrazu, nízkoúrovňová měření, impulsní měření, optoelektronická a speciálně zaměřená měření, 3. Numerické metody ve sdružených problémech a hybridních modelech, inverzní numerické metody.

Mark

FEKT-S-10-13

Default language

Czech

People responsible

Bartušek Karel, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Čáp Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dědková Jarmila, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Friedl Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gescheidtová Eva, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Hadinec Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirků Tomáš, Ing. - fellow researcher
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kroutilová Eva, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kříž Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kubásek Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Roubal Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedláček Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Steinbauer Miloslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

KŘÍŽ, T.; OSTANINA, K. Influence of Noise in Tissue Image Reconstruction. In Elektro 2010 proceedings. 2010. p. 53-56. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P. Principal tests and verification of a resonance-based solar harvester utilizing micro/nano technology. Microsystem Technologies, 2014, vol. 20, no. 4-5, p. 845-860. ISSN: 0946-7076.
Detail

KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling of Light Sources with R-FEM Method in CFX Environment. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 424-427. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

FROHLICH, L. PROPERTIES AND COMPARISON OF AKERBERG-MOSSBERG AND KERWIN-HUELSMAN-NEWCOMB FILTERS. In Student EEICT 2010. 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

FROHLICH, L. RLC, ARC BAND-PASS COUPLED FILTERS. In Student EEICT 2010. 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

HLADÍK, R. Měření povrchu smrkových jehlic pomocí MR tomografie. In Studen EEICT 2010 proceedings. NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 61400 Brno, 2010. s. 58-60. ISBN: 978-80-214-4076-0.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Processing of MR slices of human liver for volumetry. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 202-204. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MIKULKA, J. Monitoring of diseases progression by MR. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 580-582. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; SMÉKAL, Z. Processing of MR slices of temporomandibular disc for 3D visualization. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 213-215. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

OSTANINA, K. A priori conditions for efficient image reconstructions. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. 1. Brno: Novapress, s.r.o., 2010. p. 72-76. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Modeling of Saturation Characteristic of an Aspiration Condenser. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2010. p. 216-220. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M. Design of Electrometric Amplifier for Aspiration Condenser Measurement. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2010. p. 1430-1434. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

OSTANINA, K.; MIKULKA, J.; DĚDKOVÁ, J. Level Set Method in EIT Image Reconstructions. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 571-574. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; DĚDKOVÁ, J. An Effective Detection of Conductivity Changes in Biologic Tissue. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 575-579. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K. Errors in Diffusion Coefficients Measurement. In PIERS 2010 Cambridge, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings. 2010. p. 1035-1039. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

ROUBAL, Z.; ZEDNÍK, L. The optimalization of Butler oscilator. In Proceedings of the conference NIMT 2010. Brno: VUT Brno, 2010. p. 54-57. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

FRIEDL, M.; FIALA, P.; MARCOŇ, P. Nedestruktivní měření koncentrace a průtoku vody v porézních materiálech. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 194-197. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

KADLEC, R.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Electromagnetic Wave Propagation in Heterogeneous Structures. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1031-1034. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

HADINEC, M.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Mapping Technique of Basic Magnetic Field in MR Tomography. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 256-261. ISSN: 1559-9450.
Detail

JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KLUGE, M. Magnetic resonant harvesters and power management circuit for magnetic resonant harvesters. Microsystem Technologies, 2010, vol. 16, no. 5, p. 677-690. ISSN: 0946-7076.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; SMÉKAL, Z. Processing of MR Slices of Temporomandibular Disc for 3D Visualization. PIERS ONLINE, 2010, vol. 6, no. 3, p. 204-206. ISSN: 1931-7360.
Detail

MIKULKA, J. Interpolace trojrozměrných dat magnetické rezonance. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 14, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Use of MR Tomography in Studying Biological Tissues. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUBÁSEK, R.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Determination of pre-emphasis constants for eddy current reduction. Measurement Science and Technology, 2010, vol. 2010, no. 21, p. 1-9. ISSN: 0957-0233.
Detail

MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. 3D reconstruction in magnetic resonance imaging. Progress In Electromagnetics, 2010, vol. 2010, no. 2010, p. 1043-1046. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P.; HANZELKA, M. STOCHASTIC NUMERICAL MODEL OF ELECTRODYNAMICS, TESTS. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-10. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

FIALA, P.; NEŠPOR, D.; HANZELKA, M. NUMERICAL MODEL OF A SOLAR ELEMENT WITH CONTROLLED EFFICIENCY. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-13. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; HANZELKA, M. NUMERICAL MODELING, SENSORS AND EXPERIMENTAL MODEL DEVELOPMENT FOR PARTIAL DISCHARGE LOCALIZATION IN HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-13. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; HANZELKA, M. NMR DIAGNOSTICS AND BRAIN CANCER TREATMENT, NUMERICAL MODEL. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-9. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

FIALA, P. ELECTROHYDRODYNAMICS AND RELATIVISTIC THEORY IN ACCURATE NUMERICAL MODELING. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-17. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

KŘÍŽ, T. Initial Conditions and Regularization Parameter Influence in EIT Image Reconstruction. In CPEE 2010. 1. Plzen: University of west bohemia, 2010. p. 145-148. ISBN: 978-80-7043-899-2.
Detail

AL KHADDOUR, M.; FIALA, P. The Correction of B1 Errors in Magnetization Transfer Ratio Measurements. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. p. 365-368. ISBN: 978-1-934142-20-2.
Detail

MYŠKA, R.; DREXLER, P. The Development of Methods for Estimation of Time Differences of Arrival of Pulse Signals. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. p. 709-713. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MYŠKA, R.; DREXLER, P. Simulation and Verification of Methods for Partial Discharge Source Localization. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. p. 704-708. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MYŠKA, R.; DREXLER, P. Limiting Effects in the Application of Inductive Sensors for Measuring of Non-harmonic High-level Current Pulses. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. p. 353-356. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MYŠKA, R. SIMULATION AND VERIFICATION OF METHODS FOR PARTIAL DISCHARGE SOURCE LOCALIZATION. In Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012. Brno, ČR: LITERA Brno, 2012. s. 273-277. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P. Power supply sources based on resonant energy harvesting. Microsystem Technologies, 2012, vol. 18, no. 7-8, p. 1181-1192. ISSN: 0946-7076.
Detail

KUČERA, S. Index lomu vzduchu v laserové metrologii. Československý časopis pro fyziku, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 191-195. ISSN: 0009-0700.
Detail

NEŠPOR, D.: Polohovací zařízení; Polohovací zařízení. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/polohovaci-zarizeni. (funkční vzorek)
Detail

NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; HANZELKA, M.: Elektromgnetická čočka; Elektromagnetická čočka pro NMR systém. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromgneticka-cocka-pro-nmr-system. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Utahovák s převodníkem tlaku; Řízení pneumatického utahováku pomocí převodníku pneumatický tlak / elektrický proud. UTEE. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Utahovák se solenoidem; Řízení pneumatického utahováku elektromagnetickým ventilem. UTEE. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Utahovák s tlakovým ventilem; Řízení pneumatického utahováku tlakovým ventilem. UTEE. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.: Vývojový kit s ATmega16; Vývojový kit s ATmega16. SIEMENS s.r.o. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/vyvojovy-kit-s-atmega16. (funkční vzorek)
Detail