Project detail

Zavedení počítačových cvičení do předmětu Elektromagnetické vlny, antény a vedení

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na zavedení počítačových cvičení do předmětu Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Tento předmět je určen pro studenty bakalářského programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika, akreditovaného na FEKT VUT v Brně. V rámci projektu se předpokládá vypracování úloh do počítačového cvičení v prostředí Matlab a COMSOL Multiphysics.

Description in English
The project is aimed at the development of computer aided lessons for the course called Electromagnetic waves, antennas and transmission lines which is taught in the frame of the bachelor study program at FEEC, BUT. Within the framework of the project, the guidelines for latter computer aided lessons shall be worked out in Matlab and COMSOL Multiphysics.

Keywords
elektromagnetické vlny, antény, přenosové vedení

Key words in English
electromagnetic waves, antennas, transmission lines

Mark

385/G1

Default language

Czech

People responsible

Štumpf Martin, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - not assigned)
Pokorný Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-02-12 - not assigned)
Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- fellow researcher (2010-02-12 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2010-01-01 - not assigned)