Project detail

Inovace laboratoře pro praktickou výuku mikrostrukturní analýzy pokročilých materiálů

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

1751 Aa

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2009-10-12 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2009-10-12 - not assigned)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- part funder (2009-01-01 - 2009-12-31)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- part funder (2009-01-01 - 2009-12-31)