Project detail

Média-nformační systém s podporou pokročilých multimediálních služeb

Duration: 01.03.2010 — 31.12.2013

Mark

FR-TI2/679

Default language

Czech

People responsible

Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-03-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2010-03-01 - 2010-12-31)

Results

KOUŘIL, J.; LAMBERTOVÁ, P. Performance analysis and comparison of virtualization protocols, RDP and PCoIP. In Latest Trends on Computers - Volume II. Corfu (Greece): WSEAS Press, 2010. p. 782-787. ISBN: 978-960-474-213-4.
Detail

BURGET, R.; UHER, V.; CERVENEC, R. Rapid Image Feature Extraction and Mining. In RCOMM 2011, Rapidminer community meeting and conference. 2011. p. 123-134. ISBN: 978-3-8440-0093-1.
Detail

MEKYSKA, J.; ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; SMÉKAL, Z. Interest Points as a Focus Measure. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2012 35th International Conference on. 2012. p. 774-778. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; FU, D. Information Content of Blobs in Images. In The 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2012. 2012. p. 221-224. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. Corner Detectors: Evaluation of Information Content. In 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2012. p. 763-767. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P. The new approach of CSMA/CA modelling in Homeplug systems. In Third forum of young researchers. Izhevsk, Russia: Publishing House of ISTU, 2012. p. 413-418. ISBN: 978-5-7526-0531-4.
Detail

MALINA, L.; ZUKAL, M. Practical Security in the SIP Architecture. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. Utilization of Interest Point Detectors in Content Based Image Retrieval. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ŠEBELA, M. Vehicle License Plate Detection and Recognition Using Symbol Analysis. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2011. p. 589-592. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J. Accelerated Modular Arithmetic for Low-Performance Devices. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

MALINA, L.; ZUKAL, M. Secure Authentication and Key Establishment in the SIP Architecture. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

CERVENEC, R.; BURGET, R. Emotion Recognition from Czech Text Using a Lexical Database and Evolutionary Feature Selection. In 6th International Conference on Teleinformatics - ICT 2011. 2011. p. 174-178. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

ČÍKA, P.; JANDERA, P. Vývoj videokonferenčních aplikací. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 48, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; ZUKAL, M. Semi-Automatic Image Data Analysis. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 1, p. 61-67. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURGET, R. Identification of Sky in Image Data. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

CERVENEC, R.; BURGET, R. Identifying Expression of Emotions in Czech Text Using Semantic Relations for Dimension Reduction. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍKA, P.; FU, D. Using of Low-level Features for Water Area Identication in Images. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 02, p. 44-48. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURGET, R.; KARÁSEK, J.; SMÉKAL, Z. Recognition of Emotions in Czech Newspaper Headlines. Radioengineering, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1210-2512.
Detail

DOLEŽEL, R. Cascade Authentication for Electronic Archive Situated in Web Environment. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 1, p. 38-43. ISSN: 1213-1539.
Detail

PŘINOSIL, J. Blind Face Indexing in Video. In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011. Budapest, Hungary: 2011. p. 575-578. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

PŘINOSIL, J.: FaceDetection software; Detekce obličejů ve videozáznamech pro media-informační systém. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 242, http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/254-detekce-obliceju-ve-videozaznamech-pro-media-informacni-system. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/254-detekce-obliceju-ve-videozaznamech-pro-media-informacni-system. (software)
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.: Audio applet; Audiokonferenční klient. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/262-audiokonferencni-klient. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/262-audiokonferencni-klient. (software)
Detail

SÝKORA, M.; MENCLÍK, T.; BURŠÍK, F.; HENEŠ, M.; ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; ZEMAN, V.: VCF mobile; Videokonferenční klient pro mobilní zařízení. VUT v Brně Ústav telekomunikací Technická 12 Brno. URL: http://www.six.feec.vutbr.cz/programs/converged-systems/converged-systems-applications/. (software)
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ZEMAN, V.; SÝKORA, M.; BURŠÍK, F.; HENEŠ, M.; MENCLÍK, T.: Management MCU; Management pro videokonference. VUT v Brně Ústav telekomunikací Technická 12 Brno. URL: http://www.six.feec.vutbr.cz/programs/converged-systems/converged-systems-applications/. (software)
Detail

SÝKORA, M.; ČÍKA, P.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J.; ZEMAN, V.; BURŠÍK, F.; HENEŠ, M.: MIS 2013P; Média informační systém s podporou pokročilých multimediálních služeb. Gity, a.s. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno - Komárov Česká republika. (poloprovoz)
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.: Video konference; Videokonferenční klient. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno. URL: http://splab.cz/download/software/videokonferencni-klient. (software)
Detail

SÝKORA, M.; ČÍKA, P.; HENEŠ, M.; BURŠÍK, F.; ZEMAN, V.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J.: MIS 2013; Média informační systém s podporou pokročilých multimediálních služeb. Gity, a.s. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno - Komárov Česká republika. (funkční vzorek)
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.: VNC klient; VNC klient pro sdílení plochy. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno http://splab.cz/download/software/vnc-klient. URL: http://splab.cz/download/software/vnc-klient. (software)
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.: VNC server; VNC server pro sdílení plochy. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno http://splab.cz/download/software/vnc-server. URL: http://splab.cz/download/software/vnc-server. (software)
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; ZEMAN, V.; BURŠÍK, F.; SÝKORA, M.; HENEŠ, M.: SW MCU WebRTC; Softwarová vícebodová řídící jednotka s podporou WebRTC. VUT v Brně Ústav telekomunikací Technická 12 Brno. URL: http://www.six.feec.vutbr.cz/programs/converged-systems/converged-systems-applications/. (software)
Detail