Project detail

Vlhkostní, tepelná a mechanická analýza inovovaných obvodových plášťů na bázi pórobetonu zaměřená na problémy trvanlivosti

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

On the project

Key words in English
Concrete , Durability Problems, Cellular Concrete

Mark

GA103/09/0016

Default language

Czech

People responsible

Výborný Jaroslav, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2009-01-01 - not assigned)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2009-01-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2009-05-25 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Results

DROCHYTKA, R.; ZACH, J. Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 20-22. ISSN: 1213-7308.
Detail

DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J. Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste. ENERGY AND BUILDINGS, 2012, vol. 58, no. 3, p. 319-323. ISSN: 0378-7788.
Detail

DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně-vlhkostního hlediska. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail