Project detail

Nová laboratorní úloha Měření průtoku kapalin

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na modernizaci laboratorní výuky měření neelektrických veličin pro bakalářské a magisterské studenty odborných předmětů zajišťovaných Ústavem automatizace a měření (ÚAMT) při FEKT VUT Brno. Cílem projektu je vytvoření nové laboratorní úlohy Měření průtoku kapalin v laboratoři měření neelektrických veličin ÚAMT.

Mark

3075/2010/G1

Default language

Czech

People responsible

Uher Miroslav, Ing.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2011-01-08)
Burian František, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2010-01-01 - not assigned)