Project detail

Využití spektroskopické reflektometrie při studiu tribologických procesů

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

FRVŠ 1784/2009 G1

Default language

Czech

People responsible

Medlík Jan, Ing.
- principal person responsible (2009-01-01 - 2009-12-31)
Čudek Vladimír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-01 - 2009-12-31)
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-01 - 2009-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2009-01-01 - 2009-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - 2009-12-31)