Project detail

Komplexní systém povrchů podlah s využitím druhotných surovin

Duration: 01.07.2008 — 31.12.2010

On the project

Komplexní systém povrchů podlah s využitím druhotných surovin

Description in English
Complex system of surfaces of floors with the use of waste material

Keywords
Komplexní systém ppovrchů podlah s využitím druhotných surovin

Key words in English
Complex system of surfaces of floors with the use of waste material

Mark

FT-TA5/092

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2008-07-01 - 2010-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2008-07-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- whole funder (2008-07-01 - not assigned)

Results

ŽIŽKOVÁ, N. LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ VŮČI PŮSOBENÍ TEPLOT. In Maltoviny 2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 167-173. ISBN: 978-80-214-3772-2.
Detail

DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vývoj drenážní stěrky. In Construmat 2010 Sborník příspěvků. Bratislava: STU v Bratislavě, 2010. s. 114-116. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti. In Sborník anotací Juniorstav 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 298-298. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V. Slip-resistant surface treatments with recycled container glass utilization. Journal Intersections, 2010, vol. 7, no. 1, p. 15-21. ISSN: 1582-3024.
Detail

JURÁNKOVÁ, E. Vlastnosti pancéřových betonových podlah. Stavitel, 2011, roč. 19, č. 4, s. 17-18. ISSN: 1210-4825.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Možnosti zvyšování odolnosti povrchu betonových podlahových konstrukcí pomocí polymerních nátěrů a stěrek. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 365-369. ISSN: 1211-3700.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Polymerní nátěry a stěrky pro zvyšování odolnosti povrchu betonových podlah. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 28-29. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/092. Projekt FT-TA 5/092. STOMIX. Žulová: 2010. s. 1-20.
Detail

JURÁNKOVÁ, E. Průmyslové podlahy: použití, poruchy a opravy. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 373-377. ISSN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K.: Light ETICS; Technologie výroby lehčené lepicí a stěrkové hmoty určené pro ETICS. THD. URL: http://www.stomix.cz. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; CHLACHULOVÁ, L.: Hydroizolace; Technologie výroby polymerem modifikované hydroizolační stěrky. THD. URL: http://www.stomix.cz. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; BYDŽOVSKÝ, J.: M9; Prototyp M9. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ. (prototyp)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; ŽIŽKOVÁ, N.: M2; Prototyp M2. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ. (prototyp)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; PETRÁNEK, V.: M4; Prototyp M4. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ. (prototyp)
Detail