Project detail

Management rizika, spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí

Duration: 01.05.2008 — 31.12.2010

On the project

Projekt se zabývá vývojem metod pro stavebně-technické průzkumy železobetonových konstrukcí a následně statistických a matematických metod pro modelování spolehlivosti a životnosti konstrukce.

Description in English
The goal of project is development of methods for structural and technical surveys of concrete structures, and then statistical and mathematical methods for modeling the reliability and durability of the structure.

Keywords
Management rizika; životnost; železobetonová konstrukce

Key words in English
Management of hazards; service life; rein-forced concrete.

Mark

FT-TA5/036

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2008-05-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2008-05-01 - 2010-12-31)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2008-05-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2008-05-01 - 2010-12-31)

Results

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D. Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí). In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 218-227. ISBN: 978-80-214-4037-1.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. In Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011. Brno: VUT Brno, 2011. s. 456-462. ISBN: 978-80-214-4238-2.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Některé poznatky z havárií hurdiskových stropů. In 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008. Praha: ČBS Srvis, s.r.o., 2008. s. 105-110. ISBN: 978-80-87158-10-4.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Fully probabilistic design of concrete structures. In Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT v Brně, FSI, 2010. p. 426-433. ISBN: 978-80-214-4120-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu. In REQUEST ´08, sborník konference CQR. Brno: VUT v Brně, FSI CQR, 2008. s. 122-127. ISBN: 978-80-214-3774-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných konstrukcí. In Sborník příspěvků 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008. 2008. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 74-81. ISBN: 978-80-87158-10-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Betonové konstrukce se zvýšenou odolnosti proti agresivním vlivům. In Sborník přísěvků 15. Betonářské dny 2008. 2008. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 76-82. ISBN: 978-80-87158-11-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. In Sborník příspěvků z konference Beton 08. 2008. Praha: ČVUT FAST, 2008. s. 89-97. ISBN: 978-80-01-04068-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. In Betonárske dni 2008. 2008. Bratislava: Vydavatelstvo STU, 2008. s. 297-304. ISBN: 978-80-227-2969-7.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Havárie hurdiskových stropů. In Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratistava: Združenie pro sanáciu betónových konštrukcíí pri SZSI, 2009. s. 17-22. ISBN: 978-80-227-3215-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Structural optimisation of concrete structures. In Proceedings of the International Conference LC2008. 2008. Brno: CERM, s.r.o, 2008. p. 277-284. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Structures strengthening with FRP. In The conference proceedings "Stavebné materiály a skúšobníctvo". 2008. Stupava, SK: ORGWARE, 2008. p. 45-52.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů. In Sborník příspěvků XVIII Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. 2009. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2009. s. 255-261. ISBN: 978-80-214-3808-8.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis. In XII. Mezinárodná vědecká konference, Inženýrské konstrukce. Brno: CERM, 2009. s. 99-102. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement. In Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI-Premier PTE LTD, 2010. p. 107-117. ISBN: 978-981-08-5200-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. The Way for Optimising of Concrete Structures: Fully Probabilistic Design. In Design of Concrete Structures Using EN 1992-1-1. Praha: CTU Prague, 2010. p. 291-298. ISBN: 978-80-01-04581-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderné trendy zosilnenia konštrukcií. Stavebné materiály, 2009, roč. 5, č. 11, s. 42-45. ISSN: 1336-7617.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 208-213. ISSN: 1211-443X.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 48-55. ISSN: 1211-443X.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí). Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 5, s. 239-245. ISSN: 1211-443X.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of building structures II (RBSO). Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 5/6, p. 322-338. ISSN: 1802-1484.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 6, s. 305-310. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 197-205. ISBN: 978-80-214-4037-1.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: ADC2-P; Plně pravděpodobnostní návrh stožáru. VUT Brno, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i/software/ADC2-P.htm. (software)
Detail