Project detail

Zavedení silné autentizace uživatele do laboratorních cvičení předmětu Kryptografie v informatice

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

On the project

Projekt si klade za cíl rozšířit výuku laboratorních úloh akreditovaného předmětu Kryptografie v informatice, který je vyučován v rámci magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika. Vedle zajištění technického zabezpečení laboratorní výuky bude hlavním úkolem projektu vytvoření laboratorních úloh, které seznámí studenty s metodami silné autentizace, hlavní důraz bude kladen na autentizaci pomocí biometrik a vícefaktorovou autentizaci. Studenti budou vedeni k větší samostatnosti a získají tak praktickou zkušenost s implementací jednotlivých autentizačních metod.

Mark

2753/G1

Default language

Czech

People responsible

Koutný Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lambertová Petra, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - not assigned)