Project detail

Studium tenkých EHD mazacích filmů za neustálených provozních podmínek

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

On the project

Projekt je zaměřen na studium utváření tenkých mazacích filmů u exponovaných strojních součástí (valivých ložisek, ozubených soukolí apod.) za neustálených provozních podmínek. Jeho cílem je zajištění funkce mazaných kontaktů i v kritických fázích provozu tj. při rozběhu a doběhu, náhlých změnách rychlosti a zatížení třecích povrchů. Za těchto podmínek mazací film není často schopen zajistit úplné oddělení třecích povrchů a tak dochází k jejich styku a následnému opotřebení. Projekt je založen na využití výzkumného potenciálu obou pracovišť jak v oblasti experimentálního studia (navrhovatel), tak i numerického modelování (korejský partner). Užití vysokorychlostní barevné kamery umožní zaznamenat a následně analyzovat průběh vytváření mazacího filmu za provozních podmínek vyskytujících se u běžných strojních součástí. Získané výsledky budou použity k ověření modelu chování mazacího filmu vyvíjeného korejským partnerem.

Description in English
Project is aimed at the study of the processes taking place under non-steady state conditions within highly loaded machine parts (bearings, gears and cams) to provide necessary information for the design of machine elements working under EHD lubrication regime. These non-steady conditions can results in increasing friction and wear of friction surfaces that significantly influence the durability and efficiency of machine elements. This project takes an advantage of the international cooperation between workgroups with up to date facilities for both experimental and theoretical research of concentrated contacts. Czech side will carry out the experimental part of the project while Korean partner will be oriented on the numerical solution. The use of colorimetric interferometry together with high speed camera will enable to analyze the processes of the lubricant film forming during the working cycle of machine elements.

Keywords
tloušťka mazacích filmů, tření, zrychlení, zpomalení

Key words in English
lubrication film thickness; friction; wear; acceleration motion; deceleration motion

Mark

GC101/09/J034

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2009-01-01 - 2011-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2009-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Mezinárodní projekty

- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Results

VRBKA, M.; ŠAMÁNEK, O.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of surface texturing on rolling contact fatigue within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts. Tribology International, 2010, vol. 43, no. 8, p. 1457-1465. ISSN: 0301-679X.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; SVOBODA, P. Effects of surface topography on lubrication film formation within elastohydrodynamic and mixed lubricated non-conformal contacts. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2009, vol. 223, no. 6, p. 1-9. ISSN: 1350-6501.
Detail

VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; ŠAMÁNEK, O.; SVOBODA, P.; VAVERKA, M.; HARTL, M. Effect of surface texturing on lubrication film formation and rolling contact fatigue within mixed lubricated non-conformal contacts. MECCANICA, 2010, vol. 2010, no. 06, p. 1-8. ISSN: 0025-6455.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ZIMMERMAN, M.; HOUŠKA, P.; JANG,S. Effect of surface texturing on elastohydrodynamically lubricated contact under transient speed conditions. Tribology International, 2011, vol. 44, no. 10, p. 1144-1150. ISSN: 0301-679X.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental study of real roughness attenuation in concentrated contacts. Tribology International, 2009, vol. 42, no. 12, p. 1-9. ISSN: 0301-679X.
Detail

SVOBODA, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení na leštění kulovitých těles. 21372, užitný vzor. Praha (2010)
Detail

VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.: Optický tribometr - ax. lož.; Optický tribometr s vícenásobným valivým kontaktem (axiálním valivým ložiskem). Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/421. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1515. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Stojan mikroskopu; Konstrukce otočného stojanu mikroskopu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1088. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; ČUDEK, V.; MEDLÍK, J.: Inkrementální kodér; Inkrementální kodér pro planetovou převodovku. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1087. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.; ČUDEK, V.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Sychro device; Synchronizační zařízení pro zábleskový zdroj bílého světla. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1086. (funkční vzorek)
Detail