Project detail

Moderní metody evaluace širokopásmových mikrovlnných vektorových měření metodou šestibranu

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

Mark

GP102/09/P297

Default language

Czech

People responsible

Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty

- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Results

URBANEC, T.; VÁGNER, P. High Resolution Easy to Build 2D Scanner of EM Field. In Proceedings of 19th Internetional Conference Radioelektronika 2009. Brno, Czech Republic: Department of Radio electronics, Brno University of Technology, 2009. p. 353-356. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T. Data processing in multiport-based reflectometer systems. Radioengineering, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 832-837. ISSN: 1210-2512.
Detail

URBANEC, T.; DVOŘÁK, R. Vector Network Analyzer versus Sixport Comparison for Ground Penetrating Radar. In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2011. Budapest: Dept. of Telecommunications, Brno University of Technology, Purkynova 118, 612 00 Brno, 2011. p. 298-301. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

URBANEC, T. Wideband Electronic Calibration Set for Sixport Measurement Systems. In CD: IEEE COMCAS 2009 The International IEEE Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems Program&Abstracts. Tel Aviv, Israel: IEEE AP/MTT Israel, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-3985-0.
Detail

FRYDRYCH, J.; URBANEC, T. Širokopásmový vysokofrekvenční generátor s nastavitelným výstupním výkonem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T. Simple calibration method for wideband six-port reflectometer. In Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Applied Mathematics and Informatics. Montreux: WSEAS Press, 2011. p. 140-144. ISBN: 978-1-61804-059-6.
Detail

URBANEC, T.; DVOŘÁK, R.: MSix250-26500; Jednoportový mikrovlnný širokopásmový vektorový obvodový analyzátor pro kmitočtové pásmo 250MHz až 26.5GHz na principu šestibranu, součást řešení projektu (GP102/09/P297). PA-737 UREL, FEKT VUT Purkyňova 118, Brno 61200. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.: CAL KIT 2.0; Zdokonalená elektronická kalibrační sada pro mikrovlnné šestibrany, součást řešení projektu GP102/09/P297. PA- 737 Purkyňova 118 Brno 612 00. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.: CAL KIT 2.0; Zdokonalená elektronická kalibrační sada pro mikrovlnné šestibrany, součást řešení projektu GP102/09/P297. PA- 737 Purkyňova 118 Brno 612 00. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T.: Sixport10M-6G; Mikrovlnný měřící systém na principu šestibranu, součást řešení projektu (GP102/09/P297). PA-737 UREL, FEKT VUT Purkyňova 118, Brno 61200. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.: CAL KIT v1.0; Elektronická kalibrační sada pro mikrovlnné šestibrany, součást řešení projektu GP102/09/P297. PA- 737 Purkyňova 118 Brno 612 00. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T.: Sixport10M-6G; Mikrovlnný měřící systém na principu šestibranu, součást řešení projektu (GP102/09/P297). PA-737 UREL, FEKT VUT Purkyňova 118, Brno 61200. (funkční vzorek)
Detail