Project detail

CEEPUS CII-CZ-0031-03-0708

Duration: 01.09.2007 — 31.08.2008

Mark

CZ-0031-03-0708

Default language

English

People responsible

Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zezulka František, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2007-09-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mezinárodní spolupráce

- whole funder (2007-09-01 - not assigned)