Project detail

CEEPUS CII-CZ-0031-01-0607

Duration: 01.09.2006 — 31.08.2007

Mark

CZ-0031_01_0607

Default language

English

People responsible

Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zezulka František, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2006-09-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mezinárodní spolupráce

- whole funder (2006-09-01 - not assigned)