Project detail

Výzkum a vývoj speciálních plynotěsných hydroizolačních nátěrů a stěrek proti průniku ekologicky nebezpečných látek.

Duration: 01.05.2007 — 30.12.2010

On the project

Obsahem projektu je výzkum a vývoj speciálních kapalinotěsných a plynotěsných izolačních nátěrů a stěrek, vhodných pro ošetření betonu proti průniku ekologicky nebezpečných látek.

Description in English
The project is the research and development of special kapalinotěsných a gas-tight insulation coatings and screeds suitable for the treatment of concrete against the penetration of environmentally hazardous substances.

Keywords
nátěry, stěrky

Key words in English
COATINGS, SCREEDS

Mark

FT-TA4/013

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2007-01-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2007-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2007-05-01 - 2010-12-31)

Results

MATULOVÁ, P.; PETRÁNEK, V.; MICHALCOVÁ, G. Research and Development of New Building Materials on the Basis of Industrial Waste Materials in the Field of the Rehabilitation of Concrete Structures. In Sustainable Construction Materials and Technologies. 1. Coventry UK: Taylor and Francis/Balkema, 2007. p. 231-236.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š. Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V. Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009. 1. Seč: Univerzita Pardubice, 2009. s. 307-316. ISBN: 978-80-7395-176-4.
Detail

MATULOVÁ, P. SANACE PODLOŽÍ VELKOOBJEMOVÝMI INJEKTÁŽEMI A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI NÁHRADĚ POJIVOVÝCH SLOŽEK INJEKTÁŽÍCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 17, č. 1, s. 318-326. ISSN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P. Hydroizolační krystalizační látky v současnosti. Realizace staveb, 2008, roč. 3, č. 5, s. 20-27. ISSN: 1802-0631.
Detail

MATULOVÁ, P. Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky. Stavebné materiály, 2009, roč. pátý, č. 1-2, s. 32-33. ISSN: 1336-7617.
Detail

DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.: N2 Coroflex; Nátěr N2 Coroflex. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy. (prototyp)
Detail

DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.: S2 Corofix; Stěrka S2 Corofix. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy. (prototyp)
Detail