Project detail

Podpora výuky předmětu Inteligentní systémy

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

On the project

Cílem projektu je navrhnout a implementovat sadu ukázkových Java appletů pro podporu výuky předmětu Inteligentní systémy magisterského studijního programu Informační technologie. Applety budou demonstrovat zejména problematiku dolování znalostí z dat, principy práce s neurčitostí a principy multiagentních systémů. Všechny applety včetně zdrojových kódů budou k dispozici studentům na WWW stránkách předmětu.

Description in English
The aim of the project is to design and implement demonstration Java applets for support of Intelligent systems course. The applets will demonstrate mainly the problematics of data mining, principles of dealing with uncertainty and multiagent systems. All the applets  and their source codes will be available to the students on the WWW pages of the course.

Keywords
Inteligentní systémy, agenti, multiagentní systémy, práce s neurčitostí, dolování z dat

Key words in English
Intelligent systems, agents, multiagent systems, dealing with uncertainty, data mining

Mark

FR2286/2007/G1

Default language

Czech

People responsible

Mazal Zdeněk, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2007-01-01 - 2007-12-31)
Jurka Pavel, Ing.
- fellow researcher (2007-01-01 - 2007-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2007-01-01 - 2007-12-31)

Units

Department of Intelligent Systems
- (2007-01-01 - 2007-12-31)