Project detail

Nové funkční využití průmyslových zón ve Zlíně

Duration: 20.10.2001 — 30.06.2002

On the project

Město Zlín, považované v Evropě za modelový vzor průmyslového města, dnes trpí řadou nedostatků. Chybí zde komunikační osy, rozvoj urbanistické struktury omezuje údolí a jednostranný průmysl se nachází v krizi... Studenti architektury z Brna, Nancy, Brestu, Milána a Glasgow hledali v rámci zlínského workshopu roku 2000 ideje, směřující k propojení historického centra Zlína, výstavby z Baťovy éry a nových společenských požadavků univerzitního města.

Description in English
The town of Zlín, considered to be a model example of industrial city in the Europe, suffers nowadays from many defects. It´s missing the communication axes, the development of urban structures is limited by the valley and the monofunctional industry is finding in a crise... Within the frame of the workshop in 2000 the students of architecture from Brno, Nancy, Brest, Milan and Glasgow searched for some ideas aiming at iterconnection between the historical centre of Zlín, the buildings of Baťa´s period and the new social needs of university town.

Keywords
Zlín - vzorový příklad průmyslového města v Evropě, Workshop Zlín 2000, Budovy Baťovy éry

Key words in English
Zlín - a model example of industrial city in the Europe, Workshop Zlín 2000, Buildings of Baťa´s period

Default language

Czech

People responsible

Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (2007-03-15 - not assigned)

Units

Department of Design IV.
- (2007-03-15 - not assigned)

Funding resources

- Socrates - Erasmus
- whole funder (2001-10-20 - 2002-06-30)

Results

ZEMÁNKOVÁ, H. Budoucnost industriálního města Zlína. In Zlín: 2007. s. 1-5.
Detail