Project detail

Ústav konstruování

Duration: 01.01.2000 —

Mark

VAV13290

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2000-01-01 - not assigned)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2000-01-01 - not assigned)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2000-01-01 - not assigned)

Results

RUBÍNOVÁ, D. Respektování ergonomických požadavků jako nezbytné součásti tvůrčí činnosti průmyslového designéra. In Sborník 45.mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Blansko: Ústav konstruování, VUT v Brně, 2004. s. 346-350. ISBN: 80-214-2702-7.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Ergonomická optimalizace pracovního prostředí pro grafické a projekční práce. In Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 200613.6.2006. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 280-285. ISBN: 80-86634-86-8.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Metodický postup designérského návrhu s ohledem na ergonomické aspekty. In Zborník referátov XLI. Konferencie Častí a mechanizmov strojov. Košice: TU Košice, 2000. s. 281-284. ISBN: 80-7099-480-0.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Ergonomie jako prostředek k optimálnímu řešení designérského projektu. In Sborník referátů XLIV. Konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: ČVUT Praha, 2003. s. 266-269. ISBN: 80-01-02788-0.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Ergonomické zobrazení člověka ve výkresové dokumentaci v průmyslovém designu. In Sborník referátů z ergonomického semináře- Směry ergonomie v České republice při vstupu do Evropské unie. Brno: MZLU v Brně, 2004. s. 40-44.
Detail

RAJLICH, J. Diplomové práce na Odboru průmyslového designu FSI VUT v Brně. In 45: KMČS. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2004. s. 342-345. ISBN: 80-214-2702-7.
Detail

PROKEŠ, F.; KOZUBÍK, R.; BRANDEJS, J. Komplexní flexibilní systém pro zkoušení. In 47. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KATEDER ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 17-20. ISBN: 80-213-1523-7.
Detail

RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Užití antropometrických dat v praxi. In Sborník mezinárodní XLVI. konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 288-291. ISBN: 80-7083-951-1.
Detail

PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D. Návrh Savoniova rotoru pomocí Autodesk Inventoru a Rapid Prototypingu. In Autodesk Academia Fórum 2006. Brno: Vysoké učení v Brně, Centrum vzdělání a poradenství, 2007. s. 139-144. ISBN: 978-80-214-3335-9.
Detail

PALOUŠEK, D. Autodesk Inventor - Feature Recognition. In Autodesk Academia Fórum 2006. Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělání a poradenství, 2007. s. 126-133. ISBN: 978-80-214-3335-9.
Detail

KRATOCHVÍL, J.; PALOUŠEK, D. Návrh designu přístrojové desky pro jednomístné vozidlo Mitsuoka Kit Car. In Autodesk Academia FÓRUM. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělání a poradenství, 2007. s. 145-148. ISBN: 978-80-214-3335-9.
Detail

PALOUŠEK, D. Datové přenosové formáty SAT a STEP. In Autodesk Academia Fórum 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělání a poradenství, 2007. s. 135-138. ISBN: 978-80-214-3335-9.
Detail

RAJLICH, J. Poster wont never die... In POSTER. 1. Guandong, China: Quandiong Artists Association, 2006. p. 166-168. ISBN: 7-5362-3287-X.
Detail

RAJLICH, J. Novoročenky, Ekoplakát. In The 6th Ogaki International Invitational Exhibition. 1. Ogaki: Ogaki Poster Museum Japan, 2006. s. 62 ( s.)
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Education of industrial designers in the Czech Republic at the Brno University of Technology. In NES 2007- Ergonomics for a future. Lysekil: Chalmers University of Technology, 2007. p. 42-47.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Analysis of the subsystem of a man and a product in the creative process of an industrial designer. In NES 2007- Ergonomics for a future. Lisekil: Chalmers University of Technology, 2007. p. 66-70.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Dashboard design for a single-place vehicle. In Zborník prednášok, 48. Medzinárodná konferencia katedier částí strojov a mechanizmov. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. p. 453-457. ISBN: 978-80-227-2708-2.
Detail

HIRTOVÁ, T. Attempting a Novel Bathtub accessibility Solution. In 48. MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA KATEDIER ČASTÍ STROJOV A MECHANIZMOV 2007. Smolenice: Slovenská technická univerzita, 2007. p. 79-84.
Detail

VÍTEK, P.; BRANDEJS, J. Design of a pedal vehicle. In Konference diplomových prací 2007. 1. Brno: Ústav konstruování, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

MINAŘÍKOVÁ, O.; KŘENEK, L. Design alternativního porodního lůžka. In Konference diplomových prací 2007 - sborník prací. 1. Brno: FSI VUT, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

MACEK, L.; BRANDEJS, J. Design of universal scrabbled's screen. In Konference diplomových prací 2007. 1. Brno: Ústav konstruování, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

PREISS, J. POKROČILÉ METODY VIZUALIZACE - fotorealistické osvětlení scény pomocí HDRI. In Sborník 45. konference katedry části a mechanismů strojů. 2004. s. 54-55.
Detail

HIRTOVÁ, T. Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené. In 47. Mezinárodní konference kateder částí a mechanizmů strojů sborník. Praha: ČZU Praha, 2006. s. 4-7. ISBN: 80-213-1523-7.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Problematika designu malých městských vozidel. In 47. Mezinárodní konfererence částí a mechanismů strojů. Praha: ČZU Praha, 2006. s. 181-184. ISBN: 80-213-1523-7.
Detail

VODRÁŽKA, D. Provozní, Informační grafika. In 47. Mezinárodní konference kateder částí a mechanizmů strojů sborník. Praha: CZU Praha, 2006. s. 7-11. ISBN: 80-213-1523-7.
Detail

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; OMASTA, M.; ŠESTÁK, J. Loading character of transtibial prosthesis. In Modeling and optimization of physical systems. 2008. Gliwice: Wydawnictvo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008. p. 79-84. ISBN: 978-83-60102-50-3.
Detail

SVOBODA, P. Experimentální studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní CMOS barevnou kamerou. In 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2008. s. 253-256. ISBN: 978-80-7043-718-6.
Detail

VODRÁŽKA, D. VUT isotype systems. In 48. Mezinárodná konferencia katedier částí strojov a mechanizmov Zborník príspevkov. 1. Smolenice: Slovenská technická univerzita, 2007. p. 282-287. ISBN: 978-80-227-2708-2.
Detail

ŽARNIKOV, M.; KŘENEK, L. Design systému kontejnerů na tříděný odpad. In Konference diplomových prací 2007, sborník konference, Brno 2007. 1. Brno: FSI VUT, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

ČOUPEK, P.; ZVONEK, M. Design ultralehké helikoptéry. In Konference diplomových prací 2007, sborník konference, Brno 2007. 1. Brno: VUT FSI, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Ergonomics as a necessary component of the industrial designers education. In Ergonomics 2007. Zagreb: Croatian Society of Ergonomics, 2007. p. 61-66. ISBN: 978-953-98741-4-6.
Detail

KLIMEŠ, M.; VAVERKA, M. Deformačně-napjatostní analýza převodové skříně pomocí MKP. In Konference diplomových prací 2007. 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

PREISS, J. Visualization of 3d design in enineering. In 48. Medzinárodná konferencia katedier častí strojov a mechanizmov 2007. 1. Smolenice: STU Bratislava, 2007. p. 490-494. ISBN: 978-80-227-2708-2.
Detail

SLÁDEK, J.; FAFÍLEK, J. Design audio systému. In Sborník Konference diplomových prací 2007. Ústav konstruování, FSI VUT v Brně: Ústav konstruování, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

JEŠINOVÁ, J.; RAJLICH, J. Design instrumentáře diagnostiky psychomotoriky. In Konference diplomových prací 2007. Brno: ÚKI FSI VUT, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

VLAŠIC, F.; ČERNÝ, M. Degradation of steel cable. In Konference diplomových prací 2007. 1. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně: Ústav konstruování, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

AMBRÓZ, R.; PALOUŠEK, D.; KOLLHAMMER, D. OPTIMALIZATION OF CABIN MOUNTING. In Konference diplomových prací 2007. Brno: 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

BLOUDÍČEK, P.; PALOUŠEK, D. DESIGN OF TESLA TURBINE. In Konference diplomových prací 2007. Brno: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

PAVLÍČEK, R.; PALOUŠEK, D. KONSTRUKCE DRTIČE KUCHYŇSKÉHO ODPADU. In Konference diplomových prací 2007. Brno: 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

ROUPEC, J.; PALOUŠEK, D. ZAŘÍZENÍ PRO VAKUOVÉ LITÍ DO SILIKONOVÝCH FOREM. In Konference diplomových prací 2007. Brno: 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

ZIMMERMAN, M.; KOUTNÝ, D. Design of mobile tower for wind generator with low power output. In Konference diplomových prací 2007. Brno: 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

ŠPERKA, P.; HARTL, M. 3D optický profilometr pro mapování inženýrských povrchů. Konference diplomových prací 2007. 1. Ústav konstruování, fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně: Ústav konstruování, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

KŘENEK, L.; BÍLEK, J. Design nové koncepce luku pro sportovní lukostřelbu. In Sborník Konference diplomových prací 2007. Brno: FSI VUT Brno, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

KŘENEK, L.; WOLF, M. Design CNC soustruhu. In Sborník Konference diplomových prací. Brno: FSI VUT Brno, 2007. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; PRAŽÁK, F.; VRBKA, M.; VAVERKA, M.; BRANDEJS, J.; HARTL, M. Innovative Approaches to Mechanical Engineering Education at Brno University of Technology. In Proceedings of the International Conferecne on Mechanical Engineering and Mechanics 2007. NJ USA: Science Press USA, 2007. p. 2194-2199. ISBN: 1-933100-21-4.
Detail

RUBÍNOVÁ, D.; KUBEC, J. Design of a crane truck. In Sborník konference diplomových prací 2007. Ústav konstruování, FSI VUT v Brně: Ústav konstruování, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406-6.
Detail

ČERNÝ, M. Diagnostika stavu hydraulického čerpadla metodou akustické emise. In MendelNet 09. 2009. Brno: MZLU, 2009. s. 198-204. ISBN: 978-80-7375-239-2.
Detail

ZIMMERMAN, M.; SVOBODA, P. A research of behavior of lubrication film under non-steady state conditions. In Engineering mechanics 2009. 1. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2009. s. 1513-1523. ISBN: 978-80-86246-35-2.
Detail

SVOBODA, P. Experimentální studium chování EHD mazacího filmu během reverzace třecích povrchů. In 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině - EDIS, 2009. s. 100-106. ISBN: 978-80-7043-718-6.
Detail

PALOUŠEK, D.; KREJČÍ, P.; ROSICKÝ, J. Long-Term Monitoring of Transtibial Prosthesis Deformation. In Recent Advances in Mechtronics. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 419-424. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

ČERNÝ, M. Příčiny vad při zinkování v závislosti na základním materiálu. In Kvalita a spoľahlivost technických systémov. Nitra: 2008. s. 193-196. ISBN: 978-80-522-0059-3.
Detail

PALOUŠEK, D. MKP pro konstruktéry. Computer Design, 2002, roč. 8, č. 3, s. 24-25. ISSN: 1212-4389.
Detail

ŠPAČEK, J.; PALOUŠEK, D. Inventor 9-první praktické zkušenosti. Computer Design, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 38-41. ISSN: 1212-4389.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Ergonomická konference. Bulletin DC ČR, 2002, č. 4, s. 4-4. ISSN: 1214-0546.
Detail

ZVONEK, M. Studenti PD na New design Praha 2004. Události na VUT v Brně, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 22-22. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Biennale Internationale Design v Saint-Étienne ve Francii. Události na VUT v Brně, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 22-22. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Techagro 2004. Bulletin DC ČR, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 7-7. ISSN: 1214-0546.
Detail

MAUKŠ, I.; ZVONEK, M. Také letos putují prestižní designérské ceny na VUT v Brně. Události na VUT v Brně, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 12-13. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Průmyslový design - Vzhled stavebních a zemních strojů I. Stavební a zemní stroje, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 22-23. ISSN: 1211-6718.
Detail

ZVONEK, M. Průmyslový design - Vzhled stavebních a zemních strojů II. Stavební a zemní stroje, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 56-57. ISSN: 1211-6718.
Detail

ZVONEK, M. Průmyslový design - Vzhled stavebních a zemních strojů III. Stavební a zemní stroje, 2002, roč. 2002, č. 5, s. 46-47. ISSN: 1211-6718.
Detail

ZVONEK, M.; KŘENEK, L.; RAJLICH, J. Jak naše školství vychovává a pro strojírenskou praxi připravuje průmyslové designéry?. Bulletin DC ČR, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 4-5. ISSN: 1214-0546.
Detail

ZVONEK, M. Jak český Harry Potter se svou vizí automobilu dobyl Detroit. Události na VUT v Brně, 2003, roč. 2005, č. 3, s. 16-16. ISSN: 1211-4421.
Detail

MAUKŠ, I.; KŘENEK, L.; ZVONEK, M. AURA DESIGN STUDIO - patnáct let úspěšné tvorby. Události na VUT v Brně, 2005, roč. 2005, č. 9, s. 15-15. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Jaro v Praze ve znamení designu. Události na VUT v Brně, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 26-26. ISSN: 1211-4421.
Detail

ČERNÝ, M. MAZAL, P., FILÍPEK, J., ZYKOVÁ. L. Akustická emise a stadia vysokocyklové únavy. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2005, roč. LIII, č. 2, s. 63-73. ISSN: 1211-8516.
Detail

PALOUŠEK, D.; ŠPAČEK, J. Inventor pojedenácté. Computer Design, 2006, roč. 12, č. 2, s. 36-40. ISSN: 1212-4389.
Detail

ŠPAČEK, J.; PALOUŠEK, D.; ŠESTÁK, J. Autodesk Inventor 2008 pod drobnohledem. Computer Design, 2007, roč. 13, č. 2, s. 30-33. ISSN: 1212-4389.
Detail

RAJLICH, J. O písmu tiskem. SBB, 2007, roč. 15, č. 30, s. 15-15. ISSN: 1802-4017.
Detail

RAJLICH, J. Rozhovor s prezidentem Icogrady. SBB, 2007, roč. 15, č. 31, s. 1-7. ISSN: 1802-4017.
Detail

RAJLICH, J. Český plakát 1993-2007/ 15 let. SBB, 2007, roč. 15, č. 31, s. 8-9. ISSN: 1802-4017.
Detail

ZVONEK, M. Výstava studentských designérských projektů v Dubí. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 15-15. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Studentský design Praha 2007 - tři ocenění putují do Brna. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 20-20. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Aula Q vystavuje studentské práce Designu keramiky z Dubí. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 21-21. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Výstava automobilového designu v Kopřivnici. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 21-21. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Výstava diplomových prací studentů D.SIGN.2007 v Technickém muzeu. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 7, s. 13-13. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Studenti FSI VUT v Brně vystavují. Bulletin DC ČR, 2007, roč. 2007, č. 7, s. 5-7. ISSN: 1214-0546.
Detail

ZVONEK, M.; KŘENEK, L. Výrobky nominované do soutěže Vynikající výrobek roku 2007. Bulletin DC ČR, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 6-6. ISSN: 1214-0546.
Detail

ZVONEK, M.; KŘENEK, L. Výrobky nominované do soutěže Vynikající výrobek roku 2007. Bulletin DC ČR, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 6-6. ISSN: 1214-0546.
Detail

VRBKA, M.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Konference diplomových prací 2007 na FSI. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 17, č. 7, s. 21-21. ISSN: 1211-4421.
Detail

MAZAL, P. Defektoskopia 2007. NDT Welding Bulletin, 2007, roč. 17, č. 1, s. 15-17. ISSN: 1213-3825.
Detail

KŘENEK, L. Workshop studentů průmyslového designu z Brna a Rotterdamu. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 20-20. ISSN: 1211-4421.
Detail

MAZAL, P. 4th International conference on non-destructive testing. NDT Welding Bulletin, 2007, roč. 17, č. 3, s. 2-3. ISSN: 1213-3825.
Detail

ZVONEK, M. Biennale Internationale Design 2006 v Saint-Étienne ve Francii. Události na VUT v Brně, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 19-19. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Jubilejní 5. mezinárodní workshop Metal Inspirations 2006. Události na VUT v Brně, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 17-17. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. 5P ( pět pedagogů ). 2006, roč. 2006, č. 10, s. 31-31.
Detail

ZVONEK, M. MSV 2005. Bulletin DC ČR, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 5-5. ISSN: 1214-0546.
Detail

ZVONEK, M. MSV 2005 (dokončení). Bulletin DC ČR, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 5-5. ISSN: 1214-0546.
Detail

ZVONEK, M. Ještě pár slov k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu 2005. Bulletin DC ČR, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 5-5. ISSN: 1214-0546.
Detail

PALOUŠEK, D.; ŠPAČEK, J. Kulaté výročí s desátým Inventorem. Computer Design. Computer Press, 2005. s. 22-26. ISSN: 1212-4389.
Detail

POSPÍŠIL, P.; PALOUŠEK, D. Komu slouží Rapid Prototyping. Computer Design, 2005, roč. 11, č. 3, s. 44-47. ISSN: 1212-4389.
Detail

RAJLICH, J. 17 odpowiedzi na 12 pytań. 2+3 D, 2004, roč. 3, č. 11, s. 17-21. ISSN: 1642-7602.
Detail

ZIMA, V.; PALOUŠEK, D. BeagleCAD pod svobodnou licencí. Computer Design, 2006, roč. 12, č. 1, s. 36-40. ISSN: 1212-4389.
Detail

BAIR, S.; FERNANDEZ, J.; KHONSARI, M.M.; KŘUPKA, I.; QURESHI, Q.; VERGNE, P.; WANG, Q.J. An argument for a change in elastohydrodynamic lubrication philosophy. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2009, vol. 223, no. 4, p. 1-2. ISSN: 1350-6501.
Detail

ZVONEK, M. 7. mezinárodní workshop Metal Inspirations 2008. Události na VUT v Brně, 2008, roč. 2008, č. 9, s. 19-19. ISSN: 1211-4421.
Detail

ZVONEK, M. Výstava diplomových a semestrálních prací v Galerii G. Události na VUT v Brně, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 26-26. ISSN: 1211-4421.
Detail

ČERNÝ, M.; FILÍPEK, J. Vizualizace pittingového poškození. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 5, s. 57-66. ISSN: 1211-8516.
Detail

ČERNÝ, M.; FILÍPEK, J.; MAZAL, P. Cyklické zatěžování zinkovaných součástí. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 1, s. 33-42. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŽARNIKOV, M.; RAJLICH, J. Principy trvale udržitelného rozvoje v designu. SBB, 2008, roč. 34, č. 34, s. 14-15. ISSN: 1802-4017.
Detail

Černý,M.,Filípek,J. Vliv povrchové vrstvy na rychlost korozní degradace. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. LVI, č. 2, s. 61-72. ISSN: 1211-8516.
Detail

FILÍPEK, J.; ČERNÝ, M. Abrazivní optřebení plužních čepelí z ADI litiny. 2007.
Detail

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; ROSICKÝ, J.; HOUFEK, M.; KREJČÍ, P. Experimental Recognition of Loading Character of Transtibial Prosthesis. Engineering Mechanics, 2008, vol. 15, no. 5, p. 355-364. ISSN: 1802-1484.
Detail

VEPŘEK, J. Design of progressive distributors in centralized lubrication systems by genetic algorithms. Hydraulika i Pneumatyka, 2008, roč. 28, č. 5, s. 21-27. ISSN: 1505-3954.
Detail

ŠKAROUPKA, D.; KRATOCHVÍL, J. Hrátky s městskou mobilitou. SBB, 2010, roč. 18, č. 42-43, s. 16-17. ISSN: 1802-4017.
Detail

HIRTOVÁ, T. Prosím, vstupte. In Krásné stroje II design FSI VUT. Krásné stroje. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 41-41. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

VODRÁŽKA, D. Piktografické systémy VUT BRNO. In Krásne stroje 2 Design FSI VUT. Krásné stroje. Brno: Sdružení bienále Brno, 2007. s. 45-45. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

PREISS, J. NOVÉ TRENDY VE 3D VIZUALIZACÍCH NA ODBORU PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU. In Krásné stroje II Design FSI Vut. Krásné stroje. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 43-43. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

RAJLICH, J. All men are Brothers, Designers Edition. In All men are Brothers, Designers Edition. 1. Shanghai+Berlin: Hesing, 2006. p. 460-465. ISBN: 3-9810544-0-7.
Detail

SLÁDEK, J. Design malby. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 37-37.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Obalový design jako specifický nástroj propagace výrobku. In Krásné stroje II. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 36-36. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

ZVONEK, M. Mezinárodní workshopy Metal Inspirations v Košicích. In Krásné stroje II PD FSI VUT 2003 2007. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 38-38. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

ZVONEK, M. Budování image u malé firmy. In Marketingové komunikace a image. FMK UTB 2006. FNK UTB Zlín: Professional Publishing, Praha, 2006. s. 116-119. ISBN: 80-7318-394-3.
Detail

KŘENEK, L. Design balónového hořáku Ignis pro firmu Balóny Kubíček, s.r.o. Brno. In Krásné stroje II. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 34-34. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

RAJLICH, J. Design na FSI VUT pokračuje... In Krásné stroje II. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 4-6. ISBN: 978-80-86830-03.
Detail

RAJLICH, J. ORIENTAČNÍ MAPY PRO MĚSTO BRNO. In Krásné stroje II. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 35-35. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

HALTOF, V.; KLOUPAR, K. UH. In Almanach Krásné stroje 2. Krásné stroje. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 37-37. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

RAJLICH, J. Contemporary Echo of Czech Graphic design. In Echo of Graphic Design Taiwan / Czech Republic. 0. Taipei: Sdružení Bienále Brno, 2008. p. 6-40. ISBN: 978-80-86830-08-7.
Detail

RAJLICH, J. Skutečný svět. In Mechatronika, vybrané problémy. 1. Brno: VUT Brno, Tribun, 2008. s. 39-40. ISBN: 978-80-214-3804-0.
Detail

RAJLICH, J. O zaklínadlu imidže. In Marketingové komunikace a image. Malá edice FMK UTB. Zlín: UTB ve Zlíně, 2006. s. 131-136. ISBN: 80-7318-394-3.
Detail

RAJLICH, J. Divadelní plakát. In Divadlo svět / Theatre World. BHMGD. Brno: SBB, 2007. s. 1-16. ISBN: 978-80-86830-04-9.
Detail

RAJLICH, J. Bienále Brno jako centrum grafického designu. In Bullettin Moravské galerie v Brně. BMG. Brno: Moravská galerie, 2007. s. 215-227. ISBN: 978-80-7027-174-2.
Detail

RAJLICH, J. 15 years of Czech Poster (1993-2007). In Trio of poster. TADA. Taipei: Taiwan Architecture, Design and Art Center, 2007. p. 8-9.
Detail

RAJLICH, J. The 9th Tehran International Poster Biennial 2007. In The 9th Tehran International Poster Biennial 2007. ITPB. Tehran: Visual Art center, 2007. p. 38-329.
Detail

RAJLICH, J. Fifteenth Colorado International Invitational Poster Exhibition. In Fifteenth Colorado International Invitational Poster Exhibition. CIIPE. Fort Collins: Colorado State University, 2007. p. 82-82.
Detail

RAJLICH, J.; SLÁDEK, J. Sdružení Q v Galerii G. In Sdružení Q v Galerii G. Q. Brno: Sdružení Q, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-902826-9-8.
Detail

RAJLICH, J. Graphic Messages from Ginza Graphic Gallery and DDD Gallery 1986-2007. In Graphic Messages from Ginza Graphic Gallery and DDD Gallery 1986-2007. GGG. Tokio: Dai Nippon Printing, 2007. p. 96-280.
Detail

RAJLICH, J. Zolotaja pčola. In Golden Bee / Zolotaja pčola. GB. Moskva: Academy of Graphic Design, 2007. s. 278-278.
Detail

RAJLICH, J. Design v současné kultuře. In Marketingové komunikace a kultura. B. Zlín: UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 28-29. ISBN: 80-7318-252-1.
Detail

PREISS, J. Krásné stroje - Design FSI VUT. In Krasné stroje. 1. 2003. s. 17-18. ISBN: 80-902-845-7-4.
Detail

VODRÁŽKA, D. Krásné stroje - Design FSI VUT. In Krásné stroje - Design FSI VUT. Krásné stroje. Brno: 2003. s. 2-5. ISBN: 80-902845-7-4.
Detail

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T. Strain gauge measurement of transtibial prosthesis. Human biomechanics 2008. 2008. Praha: 2008. p. 39-40. ISBN: 978-80-01-04163-5.
Detail

RAJLICH, J. Horizonty ilustrace. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2004. 16 s. ISBN: 80-86830-01-2.
Detail

RAJLICH, J. Identita. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2006. 12 s. ISBN: 80-86830-02-0.
Detail

RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Krásné stroje II. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. 52 s. ISBN: 978-80-86830-03-2.
Detail

RAJLICH, J. Divadlo svět. BHMGD. BHMGD. Brno: SBB, 2007. 16 s. ISBN: 978-80-86830-04-9.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Jednotný vizuální styl pro město Brno. Brno: Křížová chodba Nové radnice, 2004.
Detail

ZVONEK, M.; KŘENEK, L.; SLÁDEK, J. Aura design studio 1990 - 2005 = Zvonek + Chorý + Křenek + host Sládek. Brno: Technické muzeum, 2005.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava Design magický aneb vynikající výrobky desetiletí. Brno: Design Centrum ČR, 2002.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava Krásné stroje- design FSI VUT. Brno: Design centrum ČR, 2003.
Detail

ZVONEK, M. Výběr z tvorby. Výběr z tvorby. 1. Valašské Klobouky: ADS, 2005. s. 1-6.
Detail

ZVONEK, M.; RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; SLÁDEK, J. 5P / pět pedagogů / Rajlich / Zvonek / Chorý / Křenek / Sládek. Olomouc: Umělecké centrum UP, 2006.
Detail

RAJLICH, J. KVÉPROTÝN (Salon Sdružení Q). 1. Týn nad Vltavou: Městská galerie Art Club, 2006.
Detail

RAJLICH, J. Solidarita. Trienále plagátu Trnava. 1. Trnava: Galéria Jána Koniarka, 2006. s. 48-48. ISBN: 80-85132-48-6.
Detail

ZVONEK, M.; KŘENEK, L. 6. ročník Inspirace v kovu. Metal Inspirations 6th year. 1. Košice: KD Fakulta umění TU, 2007. s. 2-8. ISBN: 978-80-8073-857-0.
Detail

ZVONEK, M.; KŘENEK, L. Mezinárodní workshop Metal Inspirations v Košicích - 7. roč. Metal Inspirations 7th year. 7. Košice: KD Fakulta umění TU, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0076-4.
Detail

RAJLICH, J. Love. Kvé 06. B. Brno: Sdružení Q Brno, 2006. p. 10-11. ISBN: 80-902826-8-7.
Detail

ZVONEK, M. a kolektiv. 4. ročník Inspirace v kovu. Metal Inspirations 4th year. 1. Košice, SR: KD Fakulta umění TU, 2005. s. 2-4. ISBN: 80-8073-343-0.
Detail

ZVONEK, M. a kolektiv. 5. ročník Inspirace v kovu. Metal Inspirations 5th year. 1. Košice, SR: KD Fakulta umění TU, 2006. s. 2-5. ISBN: 80-8073-614-6.
Detail

ZVONEK, M. a kolektiv. 3. ročník Inspirace v kovu. Metal Inspirations 3th year. 1. Košice, SR: KD Fakulta umění TU, 2004. s. 2-4. ISBN: 80-8073-172-1.
Detail

KŘENEK, L. Vynikající výrobek roku 2007. Vynikající výrobek roku 2007. 1. Brno: Design centrum ČR, 2007. s. 13-13.
Detail

KŘENEK, L. Vynikající výrobek roku 2007. 1. Praha: 2007.
Detail

ČERNÝ, M. Tlaková degradace slitin Ag-Cu-Sn-Hg. Nitra: 2008. s. 165-170. ISBN: 978-80-522-0059-0.
Detail

RAJLICH, J.; RAJLICH, J. K. V. Rajlich - Na vandru. K. V. Rajlich - Na vandru. 1. Brno: Akademické nakl. CERM, 2006. ISBN: 80-7204-451-6.
Detail

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-223. ISBN: 978-80-7204-636-2.
Detail

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 1-223. ISBN: 80-7204-465-6.
Detail

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 1-233. ISBN: 978-80-7204-534-1.
Detail

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. s. 1-233. ISBN: 978-80-7204-534-1.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava prací studentů- Architektonické struktury. České centrum, Vídeň, Rakousko: 1998.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava Od plamínku k žárovce. Havířov - Životice: Muzeum Těšínska, 2005.
Detail

VODRÁŽKA, D. Philips competition 2006. Eindhoven: 2006.
Detail

HIRTOVÁ, T. Design No. 9. Brno: 2005.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Almanach Krásné stroje Design FSI VUT. Krásné stroje - Design FSI VUT. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 80-902845-7-4.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Philips competition 2006 - personal projectors exhibition. Eindhoven: 2006.
Detail

KRATOCHVÍL, J. 100 let VUT. Fakulta stavební, Veveří, Brno: 2005.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava Studentský design 2005. Galerie Design centra ČR, Praha, Brno: 2005.
Detail

VODRÁŽKA, D. Digital fusion Philips set. Brno: 2006.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava Digital Fusion. Brno: 2006.
Detail

VODRÁŽKA, D. Výstava krásné stroje. Galerie design centra Brno: 2003.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava Krásné stroje Design FSI VUT. Galerie Design centra, Brno: 2003.
Detail

HIRTOVÁ, T. Studentský design 2005. Galerie DC ČR Praha a Galerie DC ČR Brno: 2005.
Detail

VODRÁŽKA, D. Jsem ROBOT. Galerie design centra Brno: 2003.
Detail

PREISS, J. Výstava Diplomových prací PD 2003. Brno: 2003.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava Jsem robot... Galerie Design Centra, Brno: 2003.
Detail

VODRÁŽKA, D. Výstava prací studentů designu FSI VUT. Aula Q, FSI VUT Brno: 2003.
Detail

HIRTOVÁ, T. Design do tmy. Brno: 2005.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Katalog Studentský design 2005. Brno: Design Centrum ČR, 2005.
Detail

HIRTOVÁ, T. Katalog Studentský design 2005. Brno: Design centrum ČR, 2005.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava diplomových prací studentů designu FSI VUT. Technické muzeum Brno: 2004.
Detail

VODRÁŽKA, D. Výstava diplomových prací PD FSI VUT. TEchnické muzeum, Brno: 2004.
Detail

VODRÁŽKA, D. Výstava diplomových prací PD FSI VUT. Aula Q, FSI VUT Brno: 2004.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Katalog Digital Fusion. Brno: 2006.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava diplomových prací studentů designu FSI VUT. Aula Q, Technická 2, Brno: 2004.
Detail

VODRÁŽKA, D. Katalog výstavy Digital fusion. 2006.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Výstava Krásné stroje II Design FSI VUT. Výstavní síň FUUD UJEP Dubí: 2007.
Detail

KRATOCHVÍL, J. MSV 2006. BVV Brno: 2006.
Detail

RAJLICH, J. SBB 29, čtvrtletník ze světa designu (editor). Brno: SBB, 2007. s. 1-16.
Detail

RAJLICH, J. SBB 30, čtvrtletník ze světa designu (editor). Brno: SBB, 2007. s. 1-16.
Detail

RAJLICH, J. Zprávy SBB 28 (editor). Brno: SBB, 2007. s. 1-12.
Detail

KŘENEK, L. Porovnání průvodních aspektů navrhování designu průmyslových výrobků v různých technických oborech. Brno: Ladislav Křenek, 2007. s. 1-67.
Detail

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J.; PROKEŠ, F. Základy konstruování. Základy konstruování. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-234. ISBN: 978-80-7204-633-1.
Detail

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J.; PROKEŠ, F. Základy konstruování. Základy konstruování. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. s. 1-234. ISBN: 978-80-7204-584-6.
Detail

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Základy konstruování. Základy konstruování. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 1-203. ISBN: 978-80-7204-535-8.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Design process of a car body proposal for single-placed vehicle. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2011, vol. 9, no. 3, p. 6-10. ISSN: 1214-0821.
Detail

SLÁDEK, J. 7. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica. Brno: Nadace Veronica, 2009. s. 18-18.
Detail

SLÁDEK, J. 9. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica. Brno: Nadace Veronica, 2011. s. 14-14.
Detail

MINAŘÍKOVÁ, O. Design kompenzační pomůcky horní končetiny. Brno: 2011.
Detail

RUBÍNOVÁ, D. Design prostředků hromadné dopravy na Odboru průmyslového designu FSI VUT v Brně. In Komfort a styl designu české hromadné dopravy. 1. Benešov: Muzeum umění a designu Benešov, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-86863-93-1.
Detail

ZVONEK, M. 10. mezinárodní workshop Metal Inspirations 2012. Metal Inspirations 2012. 1. Košice: KD Fakulta umění TU, 2012. s. 3-8. ISBN: 978-80-553-1068-8.
Detail

KŘENEK, L.; Martinů Ctibor: Drtič potravinových odpadů pro domácnost. 33567, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

ZVONEK, M.; ČeganTrading, s.r.o. Šlapanice: Dveřní a okenní klika 1. 33627, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

ZVONEK, M.; Zvonek Miroslav, Val. Klobouky: Spojka pro vitríny typu L. 30929, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

ZVONEK, M.; KŘENEK, L.; Martinů Stibor, Brno: Drtič potravinového odpadu. 33566, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

KŘENEK, L.; ILLKO, s.r.o., Blansko, CZ: Elektrický měřicí přístroj A. 33628, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

KŘENEK, L.; BALÓNY KUBÍČEK, spol. s r.o., Brno, CZ: Hořák pro horkovzdušný balón. 33577, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

KŘENEK, L.; ILLKO, s.r.o., Blansko: Elektrický měřicí přístroj B. 33628, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

KŘENEK, L.; TERRA computers systems, s.r.o., Brno, CZ: Periferní zařízení. 33587, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

ZVONEK, M.; FARE s.r.o., CZ: Výstavní stojan. 36540, průmyslový vzor. Praha (2005)
Detail

ZVONEK, M.; ČeganTrading, s.r.o. Šlapanice: Dveřní a okenní klika 2. 33627, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

ZVONEK, M.; Zvonek Miroslav, Val. Klobouky: Spojka pro vitríny typu T. 30929, průmyslový vzor. Praha (2006)
Detail

KŘENEK, L.; VEZEKO s.r.o., Velké Meziříčí, ČR: Přívěs, zejména pro přepravu motocyklů. 33101, průmyslový vzor. Praha (2005)
Detail

MINAŘÍKOVÁ, O.; Minaříková Olga: Variabilní porodní lůžko. 34441, průmyslový vzor. Praha (2009)
Detail

SVOBODA, P.; MOVA UB, s. r. o.: Hydraulická upínací jednotka pro upínání tvarově rozdílných součástí. 299482, patent. Praha (2008)
Detail

PALOUŠEK, D.; BLOUDÍČEK, P.; KOUTNÝ, D.: Teslova turbína; Konstrukce Teslovy turbíny. Brno ÚK FSI VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.: Komora; Vyplavovací komora pro FDM modely. laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1127. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; ŠEVČÍK, M.; ŽDÍMAL, P.; VENCLÍK, J.: Planetová převodovka; Planetová převodovka pro přímé zakrývání hladiny bazénu. TAPI PLUS, spol. s r.o., Hybešova 545, 664 42 Modřice, kontaktní osoba pan Klement, http://www.bazenybrno.cz. URL: http://www.bazenybrno.cz. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; GAYER, T.: Lehokolo-tříkolka AZUB; Lehokolo-tříkolka AZUB. AZUB bike, Nivnická 422, 688 01 Uherský Brod, http://www.azub.cz. URL: http://www.azub.cz. (prototyp)
Detail

PALOUŠEK, D.; KREJČÍ, P.: TSZ UK1/2009; Tenzometrický signálový zesilovač pro měření v protetice. laboratoř č. A4/514 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1051. (funkční vzorek)
Detail

ŠKAROUPKA, D.: Lite; Design sprchového a manipulačního vozíku pro invalidy. místnost B2/304 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1053. (funkční vzorek)
Detail

KOZUBÍK, R.: AE Test; Program pro studium estetiky. místnost: A2/416 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1050. (software)
Detail

RAJLICH, J.; SLOVÁKOVÁ, E.: Sky; Design prvků dětského hřiště. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1104. (funkční vzorek)
Detail

KOUTNÝ, D.; KREJČÍ, P.; PALOUŠEK, D.: MK-1; Univerzální dvoukanálový tenzometrický zesilovač. laboratoř č. A4/514 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1075. (funkční vzorek)
Detail

ČOUPEK, P.; GREPL, R.: Design mobilního robotu; Design experimentálního mobilního robotu. místnost A2/619 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1065. (funkční vzorek)
Detail

JANSKOVÁ, J.; SLÁDEK, J.: Zahradní nábytek; Design zahradního nábytku. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1094. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; POPELKA, J.; KŘUPKA, I.: prokluz R-MAT C; Úprava experimentální stanice R-MAT na měření kontaktní únavy za prokluzu. laboratoř č. A3/112, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1084. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁČEK, J.: ZSLA; Stanice na zkoušení ložisek alternátoru. laboratoř č. A3/110 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1098. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D.: 3DOS-UK-1; 3D optický skener. laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1106. (funkční vzorek)
Detail

NEVRLÝ, J.; INDRUCH, J.: Hydraulický stav; Experimentální stav pro zjišťování účinnosti rekuperace energie. Hydraulická laboratoř Ústavu výrobních strojů , systémů a robotiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1076. (funkční vzorek)
Detail

RUBÍNOVÁ, D.; KUDLÍKOVÁ, M.: multifunkční lékařský box; Design skládacího multifunkčního lékařského boxu pro očkování v terénu. místnost B2/310 ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1092. (funkční vzorek)
Detail

KOUTNÝ, D.; CHLUP, O.; GAYER, T.; PESLAR, J.; PALOUŠEK, D.: UK CGP5000; Terénní tříkolka - lehokolo. laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1056. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; STEIN, P.; PROKOP, A.: ES01; Elektroskateboard. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1105. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; KOZUBÍK, R.; NAJVAR, P.; DOLEŽAL, L.; ČÍPEK, R.: LED-01; LED lampa. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1085. (funkční vzorek)
Detail

OHLÍDALOVÁ, M.; KŘENEK, L.: vznášedlo; Design vznášedla. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1089. (funkční vzorek)
Detail

BRZA, L.; KŘENEK, L.: RÝPADLO; Design rýpadla. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1090. (funkční vzorek)
Detail

RYTÍŘ, J.; ZVONEK, M.: Sekačka; Design automatické sekačky na trávu. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1096. (funkční vzorek)
Detail

POKORNÝ, D.; ZVONEK, M.: Tramvaj; Design kolejového vozidla městské hromadné dopravy. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1093. (funkční vzorek)
Detail

HAMPL, P.; KŘENEK, L.: street lamp; Off-grid street lamp. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1091. (funkční vzorek)
Detail

KOZUBÍK, R.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; KOPÁČEK, P.; BARTOŠEK, D.; MACHÁLEK, R.: LED-02 Saturn; LED stropní světlo LED-02 Saturn. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1095. (funkční vzorek)
Detail

KOZUBÍK, R.; PALOUŠEK, D.; PODHORSKÝ, P.; STODOLÁK, M.; POKORNÝ, M.: LED-03; LED stolní lampa. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1097. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; MATYŠČÁKOVÁ, P.: Modul k invalidnímu vozíku; Design přídavného modulu k invalidnímu vozíku. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1103. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; BOJKOVÁ, E.: počítačový tomograf; Design počítačového tomografu. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1118. (funkční vzorek)
Detail

KŘENEK, L.; MACHÁLEK, R.: Design rolby; Design rolby na úpravu ledové plochy. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1272. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; ČÍPEK, R.: motocykl; Design motocyklu. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1267. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; POKORNÝ, M.: defibrilator; Design defibrilátoru. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1273. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; SEMERÁK, J.: autobus; Design dálkového autobusu. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1265. (funkční vzorek)
Detail

RUBÍNOVÁ, D.; NOVÁK, J.: Design obytného přívěsu; Design obytného přívěsu. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1332. (funkční vzorek)
Detail

RUBÍNOVÁ, D.; BEČICOVÁ, D.: Design sněžného skůtru; Design sněžného skůtru pro záchranářské účely. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1702. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; HAMAN, M.: rám kola; Design rámu horského kola. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1269. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; NOVÁK, M.; MAZŮREK, I.: Experimentální stanice; Příslušenství k experimentální stanici pro testování spalovacího motoru. místnost A3/114, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1255. (funkční vzorek)
Detail

HUDÁKOVÁ, K.; SLÁDEK, J.: Teleskop; Design teleskopu. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1256. (funkční vzorek)
Detail

PIŠŤÁČEK, K.; KOUTNÝ, D.: Track 2010; Program pro snímání a vyhodnocení součinitele tření. laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=147. (software)
Detail

MULTÁŇOVÁ, K.; KŘENEK, L.: Design vstřikovacího lisu; Design vstřikovacího lisu. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1264. (funkční vzorek)
Detail

KŘENEK, L.; ROZEHNALOVÁ, M.: Design totální stanice; Design totální stanice. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1268. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; BOSÁK, D.; KŘUPKA, I.: Disk a čočky; Sestava pro měření tloušťky mazacího filmu za nízkých tlaků při 100% skluzu. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/digitalni_knihovna. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; NÁVRAT, T.: Uložení umělých hlavic; Sestava uložení kovové a keramické hlavice náhrady kyčelního kloubu v držáku optického tribometru. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/423. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1516. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; HAVLÍČEK, P.: mikroskop; Design elektronového mikroskopu. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1526. (funkční vzorek)
Detail

FRIDRICHOVÁ, E.; ZVONEK, M.: detektor kovu a rentgen zavazade; Design detektoru kovu a rentgenu zavazadel. Odbor průmyslového designu ÚK FSI VUT, místnost B2/306, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1531. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČKOVÁ, V.; SLÁDEK, J.: svařovací zdroj; Design svařovacího aparátu. Odbor průmyslového designu ÚK FSI VUT, místnost B2/306, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1532. (funkční vzorek)
Detail

SOJKA, V.; RUBÍNOVÁ, D.: Design městského elektrokola; Design městského elektrokola. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1535. (funkční vzorek)
Detail

KŘENEK, L.; SLÍVOVÁ, M.: Design stolního LED svítidla; Design stolního LED svítidla. Odbor průmyslového designu ÚK FSI VUT, místnost B2/306, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1538. (funkční vzorek)
Detail

STRÁNSKÁ, A.; RUBÍNOVÁ, D.: Design obydlí pro HÚ; Design obydlí pro humanitární účely. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1534. (funkční vzorek)
Detail

KŘENEK, L.; HAVRÁNEK, J.: Design chodícího pásu; Design podtlakového chodícího pásu. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1537. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; PACLT, M.: užitkový automobil; Design užitkového vozidla. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1603. (funkční vzorek)
Detail

ZVONEK, M.; KOZEL, M.: Přívěs; Design přívěsu. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1602. (funkční vzorek)
Detail

KŘENEK, L.; RAJCHL, D.: Vana pro tělesně postižené; Design vany se sprchou pro tělesně postižené. Odbor průmyslového designu ÚK FSI VUT, místnost B2/306, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1547. (funkční vzorek)
Detail

KŘENEK, L.; MAHDAL, M.: úklidové vozidlo; Design městské úklidové jednotky. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1539. (funkční vzorek)
Detail

RAJLICH, J.: International Invvitational Poster Exhbition Guangzhou. Guangzhou (08.12.2006)
Detail

RAJLICH, J.: Trienále plagátu Trnava 2006. Trnava (13.09.2006)
Detail

RAJLICH, J.: The 6th Ogaki International Invitational poster exhibition. Ogaki (28.10.2006)
Detail

RAJLICH, J.: Identita, fax mail art design. Brno (06.06.2006)
Detail

RAJLICH, J.: Evropská identita. Praha, Brusel, Brno, Bratislava atd. (01.04.2006)
Detail

PALOUŠEK, D., VRBKA, M.: Konference diplomových prací 2007. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně (05.06.2007)
Detail

KŘENEK, L., ZVONEK, M.: Mezinárodní wokshop Metal Inspirations - 7.roč. Košice (20.08.2008)
Detail

RAJLICH, J.: Q-revue. Brno (05.05.2008)
Detail