Project detail

Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě

Duration: 06.03.2006 — 31.12.2007

On the project

Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě

Description in English
Programmes of continuing professional education in civil engineering and local government

Keywords
Veřejná správa, profesní vzdělávání

Key words in English
Local government, professional education

Mark

CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2007-02-14 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2007-02-14 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti a bezpečnosti práce II.
- whole funder (2006-03-06 - 2007-12-31)

Results

HRAZDIL, V.; RADA, V. Inspekce a dozor při realizaci staveb (Studijní opora vzdělánání vedoucích úředníků krajů). Studijní opora. FAST. Brno: FAST, VUT v Brně, 2006. s. 1-30.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Vybraná problematika z vodního stavitelství. Vybraná problematika z vodního stavitelství. neuv. Brno: VUT, 2006. s. 1-137.
Detail

Rada, V., Hrazdil,V. Inspekce a dozor při realizaci staveb. Inspekce a dozor při realizaci staveb. 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební: 2007. s. 1-47.
Detail

BIELY, B. Řízení stavební výroby. elektronická stud.opora. Brno - intranet fakulty stavební: ÚAIÚ, 2007. s. 1-225.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 415-417. ISBN: 80-85645-56-4.
Detail

HRAZDIL, V.; RADA, V. Autorizovaný inspektor. Autorizovaný inspektor. 2006. Brno: FAST, VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

KANTOVÁ, R.: Stavby v povodňových oblastech. 9,00 hod. konferenční sál NSC, Bauerova 10, (vedle 9.brány BVV) (20.03.2007)
Detail

KANTOVÁ, R., LÍZAL, P.: Použití příhradových vazníků a styčníkových desek. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (21.03.2007)
Detail

KANTOVÁ, R.: Kontaktní zateplení, rekonstrukce betonů, opravy balkonů, fasádní barvy. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (28.02.2007)
Detail

KANTOVÁ, R.: Kotevní a spojovací technika, normy, větrné oblasti, kotevní prvky zateplovacích systémů. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626, 8,30hod (04.04.2007)
Detail

KANTOVÁ, R.: Stavební sklo. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626, 8,30hod (11.04.2007)
Detail

BIELY, B., KANTOVÁ, R.: Celodenní exkurze studentů po nejzajímavějších stavbách Brna a Mikulovska. Brno, Mikulov (17.04.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze RD - Syrovice u Rajhradu. Brno - Syrovice u Rajhradu (20.02.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze Bytové domy Brno, Majdalenky. Brno, Majdalenky (23.02.2007)
Detail

RADA,V.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry - 2006. Brno (20.04.2006)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze Brno, ulice Skácelova. Brno, Skácelova (06.03.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze DELONG, Brno, Královo pole. Brno, Královo pole (13.03.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze - Business park, Brno Vídeňská. Brno, Vídeňská (16.03.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze - Brno, ulice Kopečná, bytový dům. Brno, Kopečná (20.03.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze - Brno, ulice Soukenická. Brno, Kopečná (27.03.2007)
Detail

KANTOVÁ, R.: Trendy zasklení v moderní architektuře, stavební sklo. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, D185, 8,00hod (26.03.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Seminář "Realizace staveb brněnského regionu". FAST,TST,D185,16,00hod. (10.04.2007)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Seminář "Realizace staveb brněnského regionu II". FAST,TST,D185,16,00hod. (24.04.2007)
Detail

LÍZAL, P., BIELY, B.: Seminář pro stavbyvedoucí a mistry - 2006. Brno (23.11.2006)
Detail

LÍZAL, P., BIELY, B.: Seminář pro stavbyvedoucí a mistry - 2006-04. Brno (20.04.2006)
Detail

MARŠÁL, P.: Odborná exkurze Videň. Vídeň (28.11.2007)
Detail

MARŠÁL, P.: Odborná exkurze Berlín, Drážďany, Míšeň. Berlín, Drážďany, Míšeň (09.04.2007)
Detail

MARŠÁL, P.: Kurs strojníků. TST - FAST (01.01.2007)
Detail

DOČKAL, K., RADA, V., BIELY, B., MOTYČKA, V., LÍZAL, P.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry, zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech ČKAIT. VUT Brno, FAST (22.11.2007)
Detail

MARŠÁL, P.: Moravostav - podpora studentské vědecké činnosti. VUT FAST Brno (20.11.2007)
Detail

MARŠÁL, P.: Peri - podpora studentské vědecké činnosti. VUT FAST Brno (20.11.2007)
Detail

MARŠÁL, P.: Tocháček - podpora studentské vědecké činnosti. VUT FAST Brno (20.12.2007)
Detail

MOTYČKA, V.: Spolupráce s RTS Brno , POV. VUT FAST (20.09.2007)
Detail

Rada,V.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry. Brno (23.11.2006)
Detail

RADA, V.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry. Brno (20.04.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Problematika stavebního řízení v oblastech dotčených leteckým provozem. konferenční sál NSC Brno, Bauerova 10 ( vedle 9.brányBVV) (23.01.2007)
Detail

DOČKAL, K., RADA, V., BIELY, B., MOTYČKA, V., LÍZAL, P.: Seminář pro stavbyvedoucí a mistry. Praha (02.03.2006)
Detail

LÍZAL, P., VLČKOVÁ, J.: Sendvičové konstrukce KMB. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace ařízení staveb, E626 (08.02.2006)
Detail

VLČKOVÁ, J., LÍZAL, P.: Speciální podlahy. VUT FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb,E626 (29.03.2006)
Detail

RADA, V.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry. Praha (02.03.2006)
Detail

RADA, V.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry - 2006. Brno (23.02.2006)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B., KANTOVÁ, R.: Exkurze - Brno, Juliánov, dostavba byt. domu. Brno, Juliánov (27.02.2007)
Detail