Project detail

Rozvoj FAST s ohledem na požadavky stavební praxe

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

On the project

Rozvoj FAST s ohledem na požadavky stavební praxe

Description in English
Development of Faculty of Civil Engineering with Respect to Requirements of Technical Building Practice

Keywords
celoživotní vzdělávání, stavební praxe

Key words in English
Lifelong education, Building Practice

Mark

RP-4000/10 - chyba

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2007-02-14 - not assigned)
Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2007-02-14 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2007-02-14 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2006-01-01 - 2006-12-31)

Results

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 392-394. ISBN: 80-85645-56-4.
Detail