Project detail

Vývoj modemu pro zónové měření s vyšší citlivostí

Duration: 01.03.2007 — 31.12.2007

On the project

Vývoj nového komunikačního systému s vyšší citlivostí v pásmu SRD pro dálkové ovládání přístrojů v systému pro zónové měření

Description in English
A new high-sensitivity communication system in SRD band developement for remote control of zoning measurement equipments

Keywords
modem, SRD, zónové měření

Key words in English
modem, SRD, zoning measurement

Mark

ST20072007010

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2007-03-01 - 2007-12-31)
Rumánek Jaroslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2007-03-01 - 2007-12-31)
Šebesta Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2007-03-01 - 2007-12-31)
Vyskočil Pavel, Ing.
- fellow researcher (2007-09-01 - 2007-12-31)

Units

Department of Radioengineering
- (2007-01-25 - not assigned)

Funding resources

Národní bezpečnostní úřad ČR - Projekty řeší problematiku výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie a kryptoanalýzy s cílem zajištění kryptografických prostředků pro ochranu utajovaných skutečností.
- whole funder (2007-03-01 - 2007-12-31)

Results

ŠEBESTA, J.; VYSKOČIL, P.; RUMÁNEK, J. Vývoj modemu pro zónové měření s vyšší citlivostí. (Závěrečná technická zpráva k projektu NBÚ č. ST20072007010 Vývoj modemu pro zónové měření s vyšší citlivostí). 1. 2007. s. 1-60.
Detail

VYSKOČIL, P.: FSKRM; Modul FSK UHF radiomodemu. NBÚ Praha. (prototyp)
Detail

ŠEBESTA, J.; VYSKOČIL, P.: RM868; Bezdrátový komunikační systém pro dálkové ovládání měřicích přístrojů. NBÚ Praha. (prototyp)
Detail