Project detail

Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkáach

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

On the project

Jsou studovány difúzní fázové transformace v pevných látkách.

Description in English
Diffusive phase transformations in solids are studied.

Keywords
fázová transformace

Key words in English
phase transformation

Mark

IAA200410601

Default language

Czech

People responsible

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Brno University of Technology
- (2006-01-01 - not assigned)
Institute of Mathematics and Descriptive Geometry
- (2006-01-01 - not assigned)
The Czech Academy of Sciences
- (2006-01-01 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

- whole funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

VALA, J. Numerical modelling of phase transformations in solids. In ICNAAM 2006. Wiley-VCH, 2006. p. 336-339. ISBN: 3-527-40743-X.
Detail

VALA, J. Computational modelling of diffusive and massive phase transformation. In CMNS 2007 Abstracts + CD-ROM Proceedings. Liptovský Mikuláš: Academy of Armed Forces, 2007. p. 1-10. ISBN: 978-80-8040-320-1.
Detail

SVOBODA, J., VALA, J., GAMSJAEGER, E., FISCHER, F.D. Modelling of phase transformation in substitutional alloys. Defect and Diffusion Forum, 2006, vol. 240, no. 1, p. 647-653. ISSN: 1012-0386.
Detail

SVOBODA, J.; VALA, J.;GAMSJAEGER, E.; FISCHER, F.D. A thick-interface model for diffusive and massive phase transformation in substitutional alloys. Acta materialia, 2006, vol. 54, no. 9, p. 3953-3960. ISSN: 1359-6454.
Detail

VALA, J. Thermodynamic modelling of phase transformation in a multi-component system. In Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP Conference Proceedings. Melville: American Institute of Physics, 2007. p. 574-577. ISBN: 978-0-7354-0447-2.
Detail