Project detail

Vytvoření podmínek pro integraci vybraných studijních programů fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brně

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Integrační projekt sleduje v duchu Dlouhodobého záměru VUT v Brně vytvoření podmínek pro mobilitu studentů architektonických oborů Fakulty architektury a Fakulty stavební v rámci univerzity, případně mezi univerzitami, na kterých je tento obor vyučován.

Description in English
Integration of study on FAculty of architecture and Faculty of civil engineering.

Keywords
architektura, stavební inženýrství, studium

Key words in English
architectura, civil engineering, study

Mark

BC MŠMT 398/2003

Default language

Czech

People responsible

Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (2003-01-01 - 2003-12-31)
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2003-01-01 - 2003-01-01)
Švec Miloslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2003-01-01 - 2003-12-31)

Units

Faculty of Architecture
- (2003-01-01 - 2003-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2006-08-02 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2003-01-01 - 2003-12-31)

Results

GLOSOVÁ, D.: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem (21.01.2002)
Detail