Project detail

CIVAK-Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů

Duration: 01.03.2006 — 31.12.2009

On the project

Cílem projektu je vypracování metody vhodnosti vstupních komponent i výsledných specifických užitných vlastností, vyřešení nových technologií přípravy výchozí směsí a kompozitů z nich, návrh nových variant vysoce jakostních kompozitů se specifickými vlastnostmi.

Mark

1M1260051

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2006-03-01 - 2009-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2006-07-07 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
- part funder (2006-03-01 - 2009-12-31)

Results

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1-1. In Sborník příspěvků "13. Betonářské dny 2006". Praha: ČSB Servis, s.r.o, 2006. s. 256-261. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika statického návrhu konstrukcí s kompozitní výztuží. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 1, s. 47-53. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Design of concrete structures - environmental aspects. In XIth International Conference of Research Institute of Building Materials "Ecology and new building materials and products. 2007. Telč: Research Institute of Building Materils, 2007. p. 37-41. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika navrhování konstrukcí s kompozitní výztuží. In Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 88-94.
Detail