Project detail

Zvýšení úrovně distanční formy studia předmětu Vyšší techniky datových přenosů

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

IS1870720

Default language

Czech

People responsible

Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2006-05-18 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-05-18 - not assigned)

Results

ŠILHAVÝ, P. Zvýšení úrovně distanční formy studia předmětu Vyšší techniky datových přenosů (Výzkumá zpráva projektu FRVŠ 1141 F1/2007). VUT. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-37.
Detail