Project detail

Nové technologie výroby a užití kameniva ze spékaných popílků

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

On the project

Nové technologie výroby a užití kameniva ze spékaných popílků

Description in English
New technologies of production and use of aggregates made of sintered fly-ash

Keywords
technologie, kamenivo, spékané popílky

Key words in English
New technologies, aggregates, sintered fly-ash

Mark

FI-IM2/183

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2006-04-10 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2006-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS
- part funder (2005-01-01 - 2007-12-31)

Results

KALOVÁ, V. Vývoj surovinové směsi pro kamenivo ze spékaných popílků. In Sborník příspěvků z konference. -. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 171-176. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V. Building Materials from Energetic Wastes and Suitable ecological Ways of their Utilization. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 29, p. 54-65. ISSN: 1561-6886.
Detail

KALOVÁ, V. Nová technologie výroby kameniva za spékaných popílků. In sborník. -. Telč, ČR: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 75-79. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

KALOVÁ, V. Vývoj nové technologie výroby kameniva ze spékaných popílků. In sborník z konference Betonárské dni 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 153-156. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

KALOVÁ, V.; MICHALCOVÁ, G. Vyšetřování parametrů výpalu umělého kameniva ze spékaných popílků. In zborník prednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. -. Račková dolina: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 99-102. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007. 1. Krakow: Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, 2007. p. 102-108. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 413-417. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 29-35. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

ČERNÝ, V.; KALOVÁ, V. Vliv výšky vsázky na kvalitu samovýpalu kameniva ze spékaných popílků. In 6. konference TECHNOLOGIE BETONU (2007). 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 138-142. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

KALOVÁ, V.; ČERNÝ, V. Ověření inovačních námětů pro výrobu lehkého umělého kameniva. In 6. konference TECHNOLOGIE BETONU (2007). 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 168-172. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

ČERNÝ, V.; KALOVÁ, V. New production technology of sintered fly ashes aggregate. In The 3rd Central European Congress on Concrete Engeneering Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures. 1. Budapest, Hungary: Budapest University of Technology and Economics, Department of Construction Materials and Engeneering Geology, 2007. p. 93-97. ISBN: 978-963-420-923-2.
Detail

KALOVÁ, V.; ČERNÝ, V. Optimization of raw material mixtures for new technology of processing of sintered fly ash aggregate. In The 3rd Central European Congress on Concrete Engeneering Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures. 1. Budapest, Hungary: Budapest University of Technology and Economics, Department of Construction Materials and Engeneering Geology, 2007. p. 99-104. ISBN: 978-963-420-923-2.
Detail

KALOVÁ, V.; MICHALCOVÁ, G. Využití uhelných hlušin při výrobě kameniva ze spékaných popílků. In sborník. -. Brno: VUT Brno, 2007. s. 281-281. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KALOVÁ, V. VLIV DRUHU POPÍLKU NA VLASTNOSTI KAMENIVA ZE SPÉKANÝCH POPÍLKU. In sborník. -. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 76-81. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ČERNÝ, V. KAMENIVA ZE SPÉKANÝCH POPÍLKŮ. In JUNIORSTAV 2007. -. Brno: VUT Brno, 2007. s. 277-277. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V. NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU. In Sborník přednášek Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KALOVÁ, V. New technology for processing of fly ashes. In sborník příspěvků z konference. -. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. p. 237-238. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail