Project detail

Výzkum a vývoj diagnostiky povrchů pozemních komunikací s návrhem řešení metodiky údržby a oprav pro správce pozemních komunikací v ČR

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

On the project

Předdmětem projektu je výzkum vlastností povrchu vozovek, výzkum oprav vozovek včetně vyhodnocení jejich hospodárnosti a návrh metodik pro diagnostiku vozovek a provádění oprav vozovek

Description in English
Subject of the project is research of condition of road pavemet, research of treatment of road pavement including evaluation and desing new methodology for road diagnostics and treatment of road pavement.

Keywords
hospodaření s vozovkou, silniční diagnostika

Key words in English
pavement management, road diagnostics

Mark

FT-TA3/148

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2006-04-10 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2006-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

RADIMSKÝ, M.; HALODOVÁ, J. SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S VOZOVKOU V ANGLII. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: 2007. s. 146-154. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

DAŠEK, O. Vliv mezerovitosti v asfaltové obrusné vrstvě na její porušování a stárnutí použitého pojiva. In Sborník anotací Juniorstav. 1. Brno: CERM, 2007. s. 136-142. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KUDRNA, J. Gumoasfaltové obrusné vrstvy vozovek. 1. Praha: 2007.
Detail

KUDRNA, J. Projekt modernizace silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji při použití drcené gumy a likvidace gumového odpadu. 1. Brno: 2006. s. 1-23.
Detail

KUDRNA, J. Obrusné vrstvy vozovek z gumoasfaltu. In sborník. 1. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o. Košice, 2007. s. 65-70. ISBN: 978-80-232-0274-8.
Detail

DAŠEK, O. Laboratorní stanovení vybraných vlastností gumoasfaltového pojiva a směsi. In Sborník Česko - Slovenské konference Experiment ´07. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 65-70. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Gumoasfaltové pojivo a směsi obrusných vrstev vozovek. In Sborník příspěvků 18. konference Hydroizolace a vozovky na mostech. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 115-120. ISBN: 978-80-7204-546-4.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Proyektirovanie sostava betona na besgipsovom portlandcemente. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2007, roč. 2007, č. 17, s. 90-97. ISSN: 1561-6886.
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Využití gumoasfaltového pojiva do obrusných vrstev vozovek. Stavebnictví, 2007, roč. 1, č. 06-07, s. 55-56. ISSN: 1802-2030.
Detail

DAŠEK, O. Vliv mezerovitosti v asfaltové obrusné vrstvě na její porušování a stárnutí použitého pojiva. Silnice a železnice, 2007, roč. 2, č. 2, s. XIV (XVII s.)ISSN: 1801-822X.
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Pojivo modifikované gumovým granulátem z ojetých pneumatik a gumoasfaltové silniční směsi. Silniční obzor, 2008, roč. 69, č. 4, s. 93-99. ISSN: 0322-7154.
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Pojivo modifikované gumovým granulátem a gumoasfaltové směsi. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka izmenchivosti svoystvbesgipsovzkh portlandcementov. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, roč. 2008, č. 9, s. 78-84. ISSN: 1561-6886.
Detail

KUDRNA, J. Je možné v ČR zavést gumoasfaltové směsi?. 1. 2006.
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Pojivo upravené gumovým granulátem a směsi s tímto pojivem. 1. Brno: 2007. s. 1-41.
Detail

KUDRNA, J. Gumoasfalt pro obrusné vrstvy vozovek. Štrbské Pleso: 2007.
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O.: TP 148; Hutněné asfaltové vrstvy s pojivem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik. Text Technických podmínek. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

KUDRNA, J.: Nové gumoasfaltové směsi. Praha (19.03.2007)
Detail

KUDRNA, J., DAŠEK, O.: Hydroizolace a vozovky na mostech. Luhačovice (06.12.2007)
Detail