Project detail

Aplikace druhotných surovin v betonu za účelem zvýšení užitných vlastností betonových prefabrikátů

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

On the project

Cílem projektu je vývoj systému betonových prefabrikovaných dílců s využitím odpadních surovin. Tento přístup je výhodný jak z hlediska ekonomického, tak i ekologického. Vývoj hmot bude proveden ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Následná realizace, tj. aplikace výsledků výzkumu do praxe, bude provedena ve výrobních závodech společnosti BETONIKA spol. s r.o.

Description in English
The aim of the project is development of system of concrete prefabricated members with the use of waste materials. This approach to the problem is advantageous from the economical and environmental point of view. The development of materials will be performed in cooperation with Brno University Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Building Materials and Components. Subsequent implementation, it means application, of research results to standard practice will be carried out at production plants of the firm BETONIKA spol. s r.o.

Keywords
Odpadní materiály, prefabrikované prvky, beton, trvanlivost

Key words in English
Waste materials, prefabricated members, concrete, durability

Mark

FT-TA2/078

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2006-04-10 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2006-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2005-01-01 - 2007-12-31)

Results

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.: BS Betonika; Betonová směs s obsahem druhotných surovin pro výrobu betonových prefabrikátů. THD. (ověřená technologie)
Detail