Project detail

Progresivní kompozice hmot a prvků pro povrchové úpravy staveb s využitím odpadních surovin

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

On the project

Cílem projektu je vývoj a následné zavedení výroby systému stavebních hmot, prvků a sestav výrobků pro povrchové úpravy stavebních konstrukcí s využitím odpadních surovin. Tento přístup je výhodný jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska ekologického. Vývoj hmot bude proveden ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Následná realizace, tj. aplikace výsledků výzkumu do praxe, bude provedena ve výrobním závodě společnosti Stomix.

Description in English
The project deals with the development, formulation, tuning, and introduction of a new system of thin-layer building materials using waste into the production range of the company STOMIX, spol. s r.o. Žulová. The project is being realised with the co-operation of the Institute of Building Materials and Components Technology of the Faculty of Civil Engineering, Technical University, Brno. The following execution, that is aplication of the results into praktice, will be acomplished in the production hall of the company STOMIX.

Keywords
vývoj, vytváření, odpadní suroviny, stavební materiály a prvky

Key words in English
development, formulation,raw materials, building materials and components

Mark

FT-TA2/076

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2006-04-10 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2006-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2005-01-01 - 2007-12-31)

Results

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. Possibilities of waste raw materials - fly ash in special application in civil engineering. In Proceedings of the Junior scientist conference 2006. Vídeň: technische universitat Wien, 2006. p. 251-252. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

MATULOVÁ, P.,MICHALCOVÁ,G., PETRÁNEK,V. Možnost zpracování průmyslových odpadních látek v jednotlivých aplikacích stavebních hmot a prvků. In Odpadové fórum 2006. Milovy sněžné: Petrochemeng, 2006. s. 325-330. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1214-391X.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1212-9666.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J. Akustika a zděné konstrukce. ERA 21, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 80-81. ISSN: 1801-089X.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. HMOTY PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB. In Sanace 2006 sborník přednášek. 1. Brno: SSBK, 2006. s. 339-342. ISBN: 1211-3700.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. New Screed Materials for External Thermal Insulation Composite Systems. In Proceedings of the International Symposium "CCE 2006". 1. Iasi, Romania: Academic Asociety, 2006. p. 449-456. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

MATULOVÁ, P.,VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK. Technické, ekologické a bezpečnostní parametry v návrhu a vývoji nových progresivních stavebních hmot. In Construmat 2006. 1. Nitra: Univerzita Nitra, 2006. s. 57-59. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Hmoty a prvky pro povrchové úpravy staveb s využitím odpadních surovin. In Maltoviny 2005 sborník. VUT v Brně, FAST. Brno: FAST, 2005. s. 211-213. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

NOSEK, K. Lehčená lepicí a stěrková hmota určená pro ETICS. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 287-287. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N. VÝVOJ NOVÝCH LEPICÍCH A STĚRKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Sbroník příspěvků - XVII. mezinárodní sympozium SANACE 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: SSBK, 2007. s. 392-397.
Detail

NOSEK, K. UTILIZATION OF BY-PRODUCT POLYSTYRENE IN PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS. In 6th internationla conference of phd students - Miskolc 2007. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. p. 331-335. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. p. 197-202. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L. Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů. In XVII.mezinárodní sympozium Sanace 2007. 1. Nosova tiskárna,Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 411-417.
Detail

DROCHYTKA, R. New screed Materials with the use of by-products. In Proceedings IV.International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry. TU Košice. Žilina: 2006. p. 93-98. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer-cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. p. 469-480. ISBN: 89-960045-0-2.
Detail

CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, 2007. s. 82-85. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF ADHESIVES AND SCREEDS INTENDED FOR ETICS. In Proceedings of XII. SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoé učení technické v Brně, 2007. p. 279-283. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů. In sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14.betonářské dny. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 407-411. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1212-9666.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, roč. 2006, č. 11,12, s. 42-44. ISSN: 1212-4737.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.: Flexibilní pásky; Flexibilní polymercementové obkladové pásky. THD. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.: Tuhé pásky; Tuhé polymercementové obkladové pásky. THD. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; BYDŽOVSKÝ, J.: Stěrkový tmel; Polymercementový vyrovnávací stěrkový tmel se sníženým modulem pružnosti. THD. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; BYDŽOVSKÝ, J.: Malta pro zdění porobetonu; Suchá malta pro tenkovrstvé zdění pórobetonu. THD. (ověřená technologie)
Detail