Project detail

UIC

Duration: 01.04.2004 — 31.12.2006

Mark

I/03/U/285

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2004-04-01 - not assigned)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2006-04-05 - not assigned)

Funding resources

Evropská unie - Sixth Framework programme
- part funder (2004-04-01 - not assigned)

Results

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží. Stavební obzor, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 225-232. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií - Zborník abstraktov a zborník prispevkov (CD). Košice: TU Košice, Fakulta stavebná, 2006. s. 153-154. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail