Project detail

Inovace předmětů Funkcionální a logické programování a Postrelační databáze

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2005

On the project

Cílem projektu je vybudovat do zmiňovaných předmětů dedikovaný server, který by zejména sloužil pro demonstraci paralelismů ve funkcionálním/logickém programování, pro postrelační databáze se potom jedná o instalaci systémů temporálních a deduktivních umožňující plné nasazení ve cvičení a pro řešení studentských projektů v rámci daného předmětu.

Description in English
Project aims at building of a server dedicated to the two courses. It should serve on demonstration of parallel evaluation in functional/logic programming. Post-relational database systems will exploit the server by installation and usage of temporal and deductive database systems during excerises and student projects solved during course attendance.

Keywords
funkcionální jazyky, logické jazyky, paralelní zpracování, temporální/časové databáze, deduktivní databáze

Key words in English
parallel processing, functional languages, logic languages, temporal databases, deductive databases

Mark

FR1246/2005/F1

Default language

Czech

People responsible

Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2005-01-01 - 2005-12-31)