Project detail

Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2011

Mark

LC06071

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2006-02-06 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2006-02-06 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Centra základního výzkumu
- whole funder (2006-02-06 - 2011-12-31)

Results

LUKEŠ, Z.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Optimized Wideband Horn Antenna for Terahertz Spectroscopy Applications. In Praha 2006 - The Proceeding of 19th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. VŚCHT,Technická 5, Praha 6, Česká republika: ICT Press, Praha, 2006. p. 228 ( p.)ISBN: 80-7080-612-5.
Detail

Zbyněk Raida, Ivo Hertl, Petr Šmíd, Jaroslav Láčík, Zbyněk Lukeš. Time-domain multi-objective optimization of antennas. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Amplification Enhancement of Gunn Effect Based Active Transmission Lines. In Millimetre Wave Days Proceedings. Finland: Aalto Univerzity of Finland, 2011. p. 1-4.
Detail

Jaroslav LACIK, Zbynek RAIDA, Zbynek LUKES. Transient Analysis of Microwave Antennas by Method of Moments: Feeding Ports and efficiency of MOT and MOO Methods. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Modeling of a Rotational Spectrometer by Ray Tracing Methods. In Proceeding of ICEAA `07. Italie: POLITECNICO DI TORINO, 2007. p. 1-3. ISBN: 1-4244-0767-2.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Modeling antennas by time-domain integral-equation (TDIE) method. In 2nd Workshop on Antenna Systems and Sensors for Information Society Technologies. Bonn: IMST GmbH, 2007. p. 92-95.
Detail

LUKEŠ, Z.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Novel Coplanar Ultra-Wideband Antennas Designed by Global Optimization Method. In International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2007,September 17-21, 2007,Torino, Italy. 10. Torino: Corep (Politecnico di Torino), 2007. p. 201-204.
Detail

Zbyněk LUKEŠ, Jana JILKOVÁ, Zbyněk RAIDA. Coplanar Ultra-Wideband Modification of the Low-Profile Inverted Cone Antenna. In Proceedings of 17th Interational Conference Radioelektronika 2007. Brno: Dept. of Radioelectronics,BUT, 2007. p. 639 ( p.)ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail

LUKEŠ, Z.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Global Multi-Objective Optimization in the Design of Frequncy Selective Surfaces. In European Conference of Antennas and Propagation Eucap 2007. 3. Edinburgh, UK: The Institution of Engineering and Technology, 2007. p. 201-204.
Detail

LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z. Analysis of Stability of MOT Scheme with Different Temporal Basis Functions. In European Micriowave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. 5. Amsterdam: European Microwave Week, 2010. p. 1370-1373. ISBN: 978-2-87487-005-7.
Detail

LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z. Numerické modelování terahertzových struktur. In Referáty přednesené na 28. semináři ČES - SYSTÉMY V SUBMILIMETROVÉ A OPTICKÉ OBLASTI. Praha: ČES, 2008. s. 10-13. ISBN: 978-1-4244-2137-4.
Detail

LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z. Parametrical studies of a microwave spectrometer. In The 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. Praha: VŠCHT Praha, 2008. p. 123-123. ISBN: 978-80-7080-689-0.
Detail

LUKEŠ, Z.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Design of Linearly Tapered Slot-Line Antenna Array for Terahertz Molecular Spectroscopy by SPC-PNX Evolutional Algorithm. In The 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. 20. Praha: VSCHT Praha, 2008. p. 124-124. ISBN: 978-80-7080-689-0.
Detail

LUKEŠ, Z.; OTEVŘEL, V.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Design of Linearly Tapered Slot-line Antenna's Array for Quasi-terahertz Molecular Spectroscopy. In European Micriowave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. 5. Amsterdam: EuMA, 2010. p. 101-103. ISBN: 978-2-87487-005-7.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Active Transmission Line on GaAs Substrate. In Loughborough Antennas & Propagation Conference LAPC. Loughborough: Loughborough University, 2009. p. 477-480. ISBN: 978-1-4244-2721-5.
Detail

LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z. Signal Processing Techniques for Stabilization of Marching-on-in-Time Method. In Proceedings of ICEAA 2011. Italy: Politecnico de Torino, 2011. s. 173-176. ISBN: 978-1-4244-3386-5.
Detail

LUKEŠ, Z.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Novel Ultra-Wideband Slot-line Antenna Designed by Adaptive Real Coded Genetic Algorithm. In 2011 International Conference of Electromagnetics in Advanced Applications. 11. Torino, Italy: Corep Torino, 2011. p. 501-504. ISBN: 978-1-4244-3386-5.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Prediction of Transmission Parameters of Atmospheric Link up to 1 THz. In Loughborough Antennas & Propagation Conference LAPC. Loughborough: Loughborough University, 2010. p. 137-140. ISBN: 978-1-4244-7307-6.
Detail

Z. Lukeš, J. Láčík, Z. Raida. Modeling and Optimizing Antennas for Rotational Spectroscopy Applications. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 91 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Zbynek Lukes, Jaroslav Lacik, Zbynek Raida. Optimized wideband horn antenna for terahertz spectroscopy applications. JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY, 2007, vol. 12, no. 241-246, p. 1 ( p.)ISSN: 0022-2852.
Detail

LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z. On Using Ray-Launching Method For Modeling Rotational Spectrometer. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 2, p. 98-107. ISSN: 1210-2512.
Detail

LÁČÍK, J. Laguerre Polynomials' Scheme of Transient Analysis: Scale factor and The Number of Temporal Basis Functions. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 1, p. 23-28. ISSN: 1210-2512.
Detail

LÁČÍK, J. Filtering Technique for Stabilization of Marching-on-in-Time Method. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 290-298. ISSN: 1210-2512.
Detail

LÁČÍK, J.; LAGER, I.; RAIDA, Z. Multicriteria Optimization of Antennas in Time-Domain. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 105-110. ISSN: 1210-2512.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Transmission Line on Semiconductor Substrate with Distributed Amplification. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 307-312. ISSN: 1210-2512.
Detail

LUKEŠ, Z. Linearly Tapered Slotline Antenna Array for Quasi-Optical Molecular Spectroscopy. Microwave and Optical Technology Letters, 2010, vol. 52, no. 5, p. 1043-1046. ISSN: 0895-2477.
Detail

Š. Urban, M. Mazánek, Z. Raida. Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii. Praha: VŠCHT v Praze, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z.; LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z. Dílční zpráva o řešení úkolů výzkumného centra LC06071 Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii. Zprávy 2007. Brno: FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6.
Detail

LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z.: RLM; Software Ray-launching pro modelování spektrometru. FEKT UREL. (software)
Detail

POKORNÝ, M.: SI:P vlnovody; Sada křemíkových vlnovodů. UREL, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2011/pokorny_sada_sip_vlnovodu.pdf. (funkční vzorek)
Detail