Project detail

Výzkum a vývoj systému ochrany proti škodlivému ionizujícímu záření s využitím odpadních surovin

Duration: 01.05.2004 — 31.12.2006

On the project

Projekt řeší výzkum a vývoj nového progresivního komplexního systému materiálů pro ochranu proti škodlivému ionizujícímu záření, s využitím průmyslových odpadních surovin, zejména z úpravnických provozů typu kalů, vypírky z úpravy nerostných surovin, slévárenského odpadu apod. Nová technologie komplexního systému ochrany se bude sestávat zejména z tenkovrstvých, tenkostěnných i silnostěnných výrobků na bázi omítek betonů, případě nátěrových systémů s výraznou stínící schopností.

Description in English
Projekt řeší výzkum a vývoj nového progresivního komplexního systému materiálů pro ochranu proti škodlivému ionizujícímu záření, s využitím průmyslových odpadních surovin, zejména z úpravnických provozů typu kalů, vypírky z úpravy nerostných surovin, slévárenského odpadu apod. Nová technologie komplexního systému ochrany se bude sestávat zejména z tenkovrstvých, tenkostěnných i silnostěnných výrobků na bázi omítek betonů, případě nátěrových systémů s výraznou stínící schopností.

Keywords
ionizující záření

Key words in English
X-ray

Mark

1H-PK/43

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2005-10-27 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2005-10-27 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - POKROK (Národní program výzkumu a vývoje)
- part funder (2004-05-01 - 2006-12-31)

Results

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. New Coatings for Concrete with Waste Materials. In Seventh CANMET/ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: CANMET, 2004. p. 199 ( p.)ISBN: 0-87031-147-6.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. Protective Barite Blends against Ionizing Radiation. Lausanne, Switzerland: 2006.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. Barytové směsi proti stínění ionizujícího záření. In Juniorstav 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 241-245. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. Vývoj stínicího barytového systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 198-205. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. Vývoj stínicích barytových směsí. In Vápno, cement, ekologie. 1. Praha: VÚMO Praha, 2006. s. 155-162.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O. Využití sekundárních surovin pro přípravu stínicích barytových směsí. In 4.konference speciální betony. 1. sekurkon ostrava: sekurkon ostrava, 2006. s. 171-175. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Vývoj stínicích barytových omítek. In construmat 2006. 1. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 47-50. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. Vývoj stínicích barytových tmelů. In construmat 2066. 1. nitra: Slovenská polnohospodárská universita v nitre, 2006. s. 202-205. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Ochranné barytové směsi proti ionizujícímu záření. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 141-145. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. STINICÍ BYRYTOVÉ SMĚSI NA OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁRENÍ. In maltoviny 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 119-121. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. BARYTOVÉ SMĚSI PRO STÍNĚNÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ. In vustah. Telč: VUSTAH, 2005. s. 354-357. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. Development of shielding barite system. In Matbut 2007. první. cracow: cracow university of technology, 2007. p. 132-137. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. Stinicí barytové směsi na ochranu proti ionizujícího záření. In maltoviny 2006. brno: 2006. s. 152-159. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. barytové směsi. In juniorstav. brno: cerm, 2007. s. 261-268. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; VEHOVSKÁ, L. Ochranné barytové směsi proti ionizujícímu záření. 2005, roč. 2006, č. 4, s. 108-108.
Detail

DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století-zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail