Project detail

Rozvojový projekt pro mikroregion Toulcovy Maštale

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Cílem projektu je seznámit studenty budoucí architekty - urbanisty s novým chápáním regionálního plánování, které se stává aktivním nástrojem pro koordinování všech činností v území pojímané v širších vazbách a souvislostech sociálních, ekologických a ekonomických.

Mark

FRVŠ 952

Default language

Czech

People responsible

Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (2005-06-13 - not assigned)
Čáslava Petr, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2005-06-13 - not assigned)
Doležal Tomáš, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2005-06-13 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-13 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2003-01-01 - 2003-12-31)