Project detail

Rozvojový projekt pro mikroregion Toulcovy Maštale

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Cílem projektu je seznámit studenty budoucí architekty - urbanisty s novým chápáním regionálního plánování, které se stává aktivním nástrojem pro koordinování všech činností v území pojímané v širších vazbách a souvislostech sociálních, ekologických a ekonomických.

Mark

FRVŠ 952

Default language

Czech

People responsible

Čáslava Petr, Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Doležal Tomáš, Ing. arch. - fellow researcher
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-13 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2003-01-01 - 2003-12-31)