Project detail

Specializovaná pracoviště pro počítačovou grafiku

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Vedle velkého zatížení počítačových učeben FA je vážným problémem rostoucí množství ucelených grafických prací, které studenti zpracovávají v rámci semestrálních, bakalářských a diplomových projektů. Zvláště problematické je poskytnutí prostoru pro práci doktorandům a nadaným studentům. Výkonná grafická pracoviště umožní zejména doktorandům a nadaným studentům zkoumat nové vizualizační techniky (včetně prvků virtuální reality), řešit problémy spojené s novými digitálními postupy používanými při realizaci rozsáhlejších projektů a jejich prezentaci na Internetu. Pracoviště umožní ověřit a propracovat postupy vhodné i k multimediální prezentaci architektonického díla.

Mark

FRVŠ 1993

Default language

Czech

People responsible

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2005-06-10 - not assigned)
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2005-06-10 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- part funder (2002-01-01 - 2002-12-31)